انتشارات مرکز - معرفی کتاب
ارزشيابي کيفيت در آموزش عالي: مفاهيم، اصول، روش‌ها، معيارها
اعتبارسنجي در آمريكا: ريشه‌ها، توسعه‌ها و چشم‌اندازهاي آينده
راهنماي عملي انجام ارزيابي دروني در نظام آموزش عالي ايران: تجارب ملي و بين‌المللي
چارچوب و راهنمای تدوين گزارش ارزيابي دروني در سطح گرو‌ه‌هاي آموزشي
مجموعه سخنراني‌هاي چهل و هفتمين نشست رؤساي دانشگاهها و مراكز علمي و تحقيقاتي كشور
مجموعه مقالات چهل و هفتمين نشست روساي دانشگاهها و مراكز علمي و تحقيقاتي كشور
۳۰۶۵۵۵
تعداد بازدید کل :
۳
تعداد افراد online :
۱۳۹۷/۰۴/۰۳ - ۰۹:۱۶:۲۱
تاریخ :


تلفن: 88923790
نمابر: 88923778
پست الكترونيكي: arzesh@sanjesh.org
نشاني: تهران- خيابان كريم خان زند-بين خيابان استاد نجات اللهي
و خيابان سپهبد قرني- پلاك 204- سازمان سنجش آموزش كشور
طبقه 5- مركز تحقيقات، ارزشيابي، اعتبارسنجي و تضمين كيفيت آموزش عالي