انتشارات مرکز - معرفی کتاب
-چارچوب و راهنمای تدوین گزارش ارزیابی درونی در سطح گروه آموزشی
-اصول رفتاری مورد انتظار در پستهای سازمانی: مسئولان دفاتر، انتظامات، کارکنان خدماتی و پشتیبانی، دبیرخانه/واحد ارتباطات مردمی، نقلیه
- مجموعه مقالات مرکز تحقیقات، ارزشیابی، اعتبارسنجی و تضمین کیفیت آموزش عالی سازمان سنجش آموزش کشور در حوزه ارزشیابی کیفیت آموزش عالی
- راهنما و چارچوب تدوین گزارش‌های علمی
- تضمین بیرونی کیفیت در آموزش عالی
- استانداردها و راهکارهایی برای تضمین کیفیت در حوزه آموزش عالی اروپایی
- ارزشیابی برنامه در عمل: مفاهیم اصلی و مثال‌هایی برای بحث و تحلیل
- ارزشیابی کیفیت در مؤسسات آموزش عالی اروپا، اشاعه، روش‌ها و رویه‌ها
- راهنمای کاربردی نگارش نامه‌های اداری و گزارش‌ها در سازمان سنجش آموزش کشور
نگاهی به آزمون نیمه متمرکز دکتری تخصصی در ایران
۱۰۵۳۶۹۷
تعداد بازدید کل :
۶
تعداد افراد آنلاین :
۱۳۹۹/۰۴/۱۶ - ۱۳:۴۹:۴۶
تاریخ :
تلفن: 88923790
نمابر: 88923778
پست الكترونيكي: arzesh@sanjesh.org
نشاني: تهران- خيابان كريم خان زند-بين خيابان استاد نجات اللهي
و خيابان سپهبد قرني- پلاك 204- سازمان سنجش آموزش كشور
طبقه 5- مركز تحقيقات، ارزشيابي، اعتبارسنجي و تضمين كيفيت آموزش عالي