اداره خدمات پژوهشی -دبیرخانه شورای پژوهشی
اولویت های پژوهشی
کمیته تعیین داوران
کمیته آنالیز هزینه
فرایند اجرایی طرح های پژوهشی
فرم های اداره خدمات پژوهشی
آیین نامه ها ی اداره خدمات پژوهشی
معرفی اعضا اداره خدمات پژوهشی
ساختار اداره خدمات پژوهشی
ماموريت هاي اداره خدمات پژوهشي
۳۰۶۵۵۵
تعداد بازدید کل :
۳
تعداد افراد online :
۱۳۹۷/۰۴/۰۳ - ۰۹:۱۶:۰۸
تاریخ :


تلفن: 88923790
نمابر: 88923778
پست الكترونيكي: arzesh@sanjesh.org
نشاني: تهران- خيابان كريم خان زند-بين خيابان استاد نجات اللهي
و خيابان سپهبد قرني- پلاك 204- سازمان سنجش آموزش كشور
طبقه 5- مركز تحقيقات، ارزشيابي، اعتبارسنجي و تضمين كيفيت آموزش عالي