اخبار سايت
-کارگاه آموزشی ارزشیابی کیفیت در تاریخ های 1395.2.6 و 1395.11.23، در دانشگاه فرهنگیان برگزار شد.
کارگاه آموزشی ارزشیابی کیفیت در تاریخ های 27، 28 و 95.10.29 در دانشگاه الزهراء برگزار شد.
۱۹۴۳۲۱
تعداد بازدید کل :
۱۱
تعداد افراد online :