گزارش های علمی - فنی
- مجری: دبیرخانه ارزیابی درونی ******* تاریخ: 1386
- مجری: گروه مطالعات اجتماعی ******* تاریخ: 1385
- مجری: گروه مطالعات اجتماعی ******* تاریخ: 1385
۱۵۰۳۵۷۰
تعداد بازدید کل :
۲۱
تعداد افراد آنلاین :
۱۴۰۰/۰۲/۱۸ - ۰۰:۲۲:۳۶
تاریخ :
تلفن: 88923790
نمابر: 88923778
پست الكترونيكي: arzesh@sanjesh.org
نشاني: تهران- خيابان كريم خان زند-بين خيابان استاد نجات اللهي
و خيابان سپهبد قرني- پلاك 204- سازمان سنجش آموزش كشور
طبقه 5- مركز تحقيقات، ارزشيابي، اعتبارسنجي و تضمين كيفيت آموزش عالي