گزارش های علمی - فنی
- مجری: گروه مطالعات اجتماعی ******* تاریخ: 1390
- مجری: گروه مطالعات اجتماعی ******* تاریخ: 1388
- مجری: گروه مطالعات اجتماعی ******* تاریخ: 1388
۱۳۴۲۶۵۹
تعداد بازدید کل :
۱۵
تعداد افراد آنلاین :
۱۳۹۹/۱۲/۱۴ - ۰۸:۵۹:۳۱
تاریخ :
تلفن: 88923790
نمابر: 88923778
پست الكترونيكي: arzesh@sanjesh.org
نشاني: تهران- خيابان كريم خان زند-بين خيابان استاد نجات اللهي
و خيابان سپهبد قرني- پلاك 204- سازمان سنجش آموزش كشور
طبقه 5- مركز تحقيقات، ارزشيابي، اعتبارسنجي و تضمين كيفيت آموزش عالي