انتشارات مرکز-بروشور
- معرفی پرتال مرکز تحقیقات، ارزشیابی، اعتبارسنجی و تضمین کیفیت آموزش عالی
- نگاهی به یک دهه تجربه نظام نوین ارزشیابی کیفیت در آموزش عالی ایران
- معرفی مرکز تحقیقات، ارزشیابی، اعتبارسنجی و تضمین کیفیت آموزش عالی
- معرفی ارزشیابی و تضمین کیفیت در آموزش های عالی کاربردی
- روند پیشرفت ارزیابی درونی در نظام دانشگاهی ایران
- الگوی ممیزی کیفیت در نظام دانشگاهی ایران
- استقرار نظام جامع تضمین کیفیت در آموزش عالی ایران
- ارزیابی درونی، زیربنای اعتبارسنجی و تضمین کیفیت در نظام آموزش عالی ایران
- ارزیابی بیرونی، گام دوم اعتبارسنجی نظام دانشگاهی
- آشنایی با نحوه سنجش علمی متقاضیان ورود به آموزش عالی در ایران
۱۰۵۳۶۳۰
تعداد بازدید کل :
۲۶
تعداد افراد آنلاین :
۱۳۹۹/۰۴/۱۶ - ۱۲:۴۳:۰۶
تاریخ :
تلفن: 88923790
نمابر: 88923778
پست الكترونيكي: arzesh@sanjesh.org
نشاني: تهران- خيابان كريم خان زند-بين خيابان استاد نجات اللهي
و خيابان سپهبد قرني- پلاك 204- سازمان سنجش آموزش كشور
طبقه 5- مركز تحقيقات، ارزشيابي، اعتبارسنجي و تضمين كيفيت آموزش عالي