ارزشیابی عملکر - سازمان سنجش
- شاخص‌های اختصاصی ارزیابی عملکرد سازمان سنجش آموزش کشور
- شاخص‌های عمومی ارزیابی عملکرد سازمان سنجش آموزش کشور
- تاریخچه ارزیابی عملکرد در سازمان سنجش آموزش کشور
- ساختار و شیوه نامه ارزشیابی عملکرد
۱۳۴۲۹۶۰
تعداد بازدید کل :
۳۲۲
تعداد افراد آنلاین :
۱۳۹۹/۱۲/۱۴ - ۱۰:۱۹:۴۶
تاریخ :
تلفن: 88923790
نمابر: 88923778
پست الكترونيكي: arzesh@sanjesh.org
نشاني: تهران- خيابان كريم خان زند-بين خيابان استاد نجات اللهي
و خيابان سپهبد قرني- پلاك 204- سازمان سنجش آموزش كشور
طبقه 5- مركز تحقيقات، ارزشيابي، اعتبارسنجي و تضمين كيفيت آموزش عالي