کنفرانس ها و همایش ها -مجموعه مقالات
-دومین کنفرانس بین‌المللی و سیزدهمین کنفرانس ملی ارزیابی کیفیت در نظام‌های دانشگاهی
- دوازدهمین همایش و نخستین کنفرانس بین المللی ارزیابی کیفیت در نظام دانشگاهی
- یازدهمین همایش ملی ارزیابی کیفیت در نظام‌های دانشگاهی
- دهمین همایش و سومین کنفرانس ملی ارزیابی کیفیت در نظام های دانشگاهی
- هشتمین همایش و اولین کنفرانس ملی ارزیابی کیفیت در نظام های دانشگاهی
- چهارمین همایش سالانه ارزیابی درونی کیفیت در نظام دانشگاهی
- سومین همایش سالانه ارزیابی درونی کیفیت در نظام دانشگاهی
- دومین همایش ارزیابی درونی برای ارتقای کیفیت دانشگاهی
۹۲۴۴۴۴
تعداد بازدید کل :
۸
تعداد افراد آنلاین :
۱۳۹۹/۰۱/۱۹ - ۱۱:۲۶:۰۰
تاریخ :
تلفن: 88923790
نمابر: 88923778
پست الكترونيكي: arzesh@sanjesh.org
نشاني: تهران- خيابان كريم خان زند-بين خيابان استاد نجات اللهي
و خيابان سپهبد قرني- پلاك 204- سازمان سنجش آموزش كشور
طبقه 5- مركز تحقيقات، ارزشيابي، اعتبارسنجي و تضمين كيفيت آموزش عالي