اطلاعات مرکز
-اعضای هیئت علمی مرکز
- چارت سازمان سنجش آموزش کشور
-معرفی اعضا حوزه مدیریتی مرکز تحقیقات، ارزشیابی، اعتبارسنجی و تضمین کیفیت آموزش عالی
-شرح وظایف مرکز تحقیقات، ارزشیابی، اعتبارسنجی و تضمین کیفیت آموزش عالی
۸۶۶۴۱۸
تعداد بازدید کل :
۱۹
تعداد افراد آنلاین :
۱۳۹۸/۱۲/۰۵ - ۱۹:۱۰:۲۳
تاریخ :
تلفن: 88923790
نمابر: 88923778
پست الكترونيكي: arzesh@sanjesh.org
نشاني: تهران- خيابان كريم خان زند-بين خيابان استاد نجات اللهي
و خيابان سپهبد قرني- پلاك 204- سازمان سنجش آموزش كشور
طبقه 5- مركز تحقيقات، ارزشيابي، اعتبارسنجي و تضمين كيفيت آموزش عالي