معرفی کتاب
-ارزیابی عملکرد سازمانی (مفاهیم، رویکردها و الگوها)
سه قانون عملکرد برای بازنویسی آینده زندگی و سازمان شما
۲۷۵۵۴۷
تعداد بازدید کل :
۷
تعداد افراد online :
۱۳۹۷/۰۲/۳۰ - ۲۲:۰۸:۰۷
تاریخ :


تلفن: 88923790
نمابر: 88923778
پست الكترونيكي: arzesh@sanjesh.org
نشاني: تهران- خيابان كريم خان زند-بين خيابان استاد نجات اللهي
و خيابان سپهبد قرني- پلاك 204- سازمان سنجش آموزش كشور
طبقه 5- مركز تحقيقات، ارزشيابي، اعتبارسنجي و تضمين كيفيت آموزش عالي