معرفی کتاب
-مبانی آموزش مبتنی بر شایستگی
آموزش عالی در جهان پیش رو-
- شهروندی و آموزش عالی
- پرسش از دانشگاه ایرانی
- مدیریت عملکرد سازمان در محیط پیچیده
- سیستم پشتیبان ارزشیابی عملکرد
- مبانی سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی فرهنگی
- سرمایه روان‌شناختی سازمان: تحولی در مزیت رقابتی سرمایه انسانی
-ارزیابی عملکرد سازمانی (مفاهیم، رویکردها و الگوها)
سه قانون عملکرد برای بازنویسی آینده زندگی و سازمان شما
۴۶۸۱۶۹
تعداد بازدید کل :
۱۱
تعداد افراد آنلاین :
۱۳۹۷/۰۸/۲۲ - ۲۳:۱۸:۱۳
تاریخ :


تلفن: 88923790
نمابر: 88923778
پست الكترونيكي: arzesh@sanjesh.org
نشاني: تهران- خيابان كريم خان زند-بين خيابان استاد نجات اللهي
و خيابان سپهبد قرني- پلاك 204- سازمان سنجش آموزش كشور
طبقه 5- مركز تحقيقات، ارزشيابي، اعتبارسنجي و تضمين كيفيت آموزش عالي