حوزه های کاری گروه ارزشیابی آموزشی
- کارنامه ارزشیابی درونی دانشگاه‌ ها
- ارزشیابی بیرونی
- ارزشیابی عملکرد سازمان سنجش آموزش کشور
- - شاخص های ارزیابی عملکرد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
- اقدامات صورت گرفته در حوزه ارزشیابی عملکرد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در طول سال های 89-1383
۹۲۴۵۰۲
تعداد بازدید کل :
۳۴
تعداد افراد آنلاین :
۱۳۹۹/۰۱/۱۹ - ۱۲:۰۰:۱۳
تاریخ :
تلفن: 88923790
نمابر: 88923778
پست الكترونيكي: arzesh@sanjesh.org
نشاني: تهران- خيابان كريم خان زند-بين خيابان استاد نجات اللهي
و خيابان سپهبد قرني- پلاك 204- سازمان سنجش آموزش كشور
طبقه 5- مركز تحقيقات، ارزشيابي، اعتبارسنجي و تضمين كيفيت آموزش عالي