خانه دانشگاه‌ ها و مؤسسات آموزش عالی معرفی -دانشگاه ها

دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی

- دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی
تاریخ درج : 1397/06/12    تاریخ بروز رسانی :1397/10/26    تعداد بازدید:5241

عنوان واحد

آدرس سایت

اطلاعات بیشتر

دانشگاه اراک

http://www.araku.ac.ir

اطلاعات بیشتر

دانشگاه اردکان http://www.ardakan.ac.ir اطلاعات بیشتر

دانشگاه ارومیه

 http://www.urmia.ac.ir

اطلاعات بیشتر

دانشگاه اصفهان

 http://www.ui.ac.ir

اطلاعات بیشتر

دانشگاه الزهرا (س)

 http://www.alzahra.ac.ir

اطلاعات بیشتر

دانشگاه ایلام

http://www.ilam.ac.ir

اطلاعات بیشتر

دانشگاه بجنورد

 http://www.ub.ac.ir

اطلاعات بیشتر

دانشگاه بزرگمهر قائنات http://www.buqaen.ac.ir اطلاعات بیشتر
دانشگاه بناب http://www.bonabu.ac.ir اطلاعات بیشتر

دانشگاه بوعلی سینا

http://www.basu.ac.ir

اطلاعات بیشتر

دانشگاه بیرجند

 http://www.birjand.ac.ir

اطلاعات بیشتر

دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

http://www.ikiu.ac.ir

اطلاعات بیشتر

دانشگاه پیام نور

http://www.pnu.ac.ir

اطلاعات بیشتر

دانشگاه تبریز

http://www.tabrizu.ac.ir

اطلاعات بیشتر

دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته

http://www.kgut.ac.ir

اطلاعات بیشتر

دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان http://www.iasbs.ac.ir اطلاعات بیشتر
دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل http://www.ausmt.ac.ir اطلاعات بیشتر

دانشگاه تربت حیدریه

 http://www.torbath.ac.ir

اطلاعات بیشتر

دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی http://www.srttu.edu اطلاعات بیشتر

دانشگاه تربیت مدرس

http://www.modares.ac.ir

اطلاعات بیشتر

دانشگاه تفرش http://www.tafreshu.ac.ir اطلاعات بیشتر

دانشگاه تهران

http://www.ut.ac.ir

اطلاعات بیشتر

دانشگاه جامع علمی کاربردی http://www.uast.ac.ir اطلاعات بیشتر
دانشگاه جهرم http://www.jahromu.ac.ir اطلاعات بیشتر
دانشگاه جیرفت http://ujiroft.ac.ir اطلاعات بیشتر
دانشگاه حضرت آیت ا...العظمی بروجردی (ره) http://www.abru.ac.ir اطلاعات بیشتر
دانشگاه حضرت معصومه (س) قم http://www.hmu.ac.ir اطلاعات بیشتر
دانشگاه حضرت نرجس (س) - ویژه خواهران http://www.narjesrafsanjan.ir اطلاعات بیشتر

دانشگاه حکیم سبزواری

http://www.hsu.ac.ir

اطلاعات بیشتر

دانشگاه خلیج فارس http://www.pgu.ac.ir اطلاعات بیشتر

دانشگاه خوارزمی

http://khu.ac.ir

اطلاعات بیشتر

دانشگاه دامغان http://www.du.ac.ir اطلاعات بیشتر
دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار http://www.cmu.ac.ir اطلاعات بیشتر
دانشگاه رازی کرمانشاه http://www.razi.ac.ir اطلاعات بیشتر
دانشگاه زابل http://www.uoz.ac.ir اطلاعات بیشتر
دانشگاه زنجان http://www.znu.ac.ir اطلاعات بیشتر
دانشگاه سلمان فارسی کازرون http://www.kazerunsfu.ac.ir اطلاعات بیشتر
دانشگاه سمنان http://semnan.ac.ir اطلاعات بیشتر
دانشگاه سید جمال الدین اسدآبادی http://www.sjau.ac.ir اطلاعات بیشتر
دانشگاه سیستان و بلوچستان http://www.usb.ac.ir اطلاعات بیشتر
دانشگاه شاهد http://www.shahed.ac.ir اطلاعات بیشتر
دانشگاه شهرکرد http://www.sku.ac.ir اطلاعات بیشتر
دانشگاه شهید باهنر کرمان http://www.uk.ac.ir اطلاعات بیشتر

دانشگاه شهید بهشتی

 http://www.sbu.ac.ir

اطلاعات بیشتر

دانشگاه شهید چمران اهواز http://www.scu.ac.ir اطلاعات بیشتر

دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

http://www.azaruniv.ac.ir

اطلاعات بیشتر

دانشگاه شیراز http://www.shirazu.ac.ir اطلاعات بیشتر
دانشگاه صنعتی اراک http://www.arakut.ac.ir اطلاعات بیشتر
دانشگاه صنعتی ارومیه http://www.uut.ac.ir اطلاعات بیشتر
دانشگاه صنعتی اصفهان http://www.iut.ac.ir اطلاعات بیشتر
دانشگاه صنعتی امیرکبیر http://www.aut.ac.ir اطلاعات بیشتر
دانشگاه صنعتی بیرجند http://birjandut.ac.ir اطلاعات بیشتر
دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول http://www.jsu.ac.ir اطلاعات بیشتر
دانشگاه صنعتی خاتم الانبیا بهبهان http://www.bkatu.ac.ir اطلاعات بیشتر
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی http://www.kntu.ac.ir اطلاعات بیشتر

دانشگاه صنعتی سهند

http://www.sut.ac.ir

اطلاعات بیشتر

دانشگاه صنعتی سیرجان http://www.sirjantech.ac.ir اطلاعات بیشتر
دانشگاه صنعتی شیراز http://www.sutech.ac.ir اطلاعات بیشتر

دانشگاه صنعتی شاهرود

http://www.shahroodut.ac.ir

اطلاعات بیشتر

دانشگاه صنعتی شریف http://www.sharif.ir اطلاعات بیشتر
دانشگاه صنعتی شهدای هویزه http://www.shhut.ac.ir اطلاعات بیشتر
دانشگاه صنعتی قم http://www.qut.ac.ir اطلاعات بیشتر
دانشگاه صنعتی کرمانشاه http://www.kut.ac.ir اطلاعات بیشتر
دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل http://www.nit.ac.ir اطلاعات بیشتر
دانشگاه صنعتی همدان http://www.hut.ac.ir اطلاعات بیشتر
دانشگاه علامه طباطبایی http://www.atu.ac.ir اطلاعات بیشتر

دانشگاه علم و صنعت ایران

http://www.iust.ac.ir

اطلاعات بیشتر

دانشگاه علم و فناوری مازندران https://www.mazust.ac.ir اطلاعات بیشتر
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان http://www.gau.ac.ir اطلاعات بیشتر
دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر http://www.kmsu.ac.ir اطلاعات بیشتر
دانشگاه فردوسی مشهد http://www.um.ac.ir اطلاعات بیشتر
دانشگاه فرزانگان سمنان http://fgusem.ac.ir اطلاعات بیشتر
دانشگاه فرهنگیان http://www.cfu.ac.ir اطلاعات بیشتر
دانشگاه فسا http://www.fasau.ac.ir اطلاعات بیشتر
دانشگاه فناوری های نوین سبزروار http://www.sunt.ir اطلاعات بیشتر
دانشگاه فنی و حرفه‌ای http://www.tvu.ac.ir اطلاعات بیشتر
دانشگاه قم http://www.qom.ac.ir اطلاعات بیشتر
دانشگاه کاشان http://www.kashanu.ac.ir اطلاعات بیشتر
دانشگاه کردستان http://www.uok.ac.ir اطلاعات بیشتر
دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان http://ramin.ac.ir/fa اطلاعات بیشتر
دانشگاه کوثر http://www.kub.ac.ir اطلاعات بیشتر
دانشگاه گرمسار http://www.ugsr.ir اطلاعات بیشتر
دانشگاه گلستان http://www.gu.ac.ir اطلاعات بیشتر
دانشگاه گنبد کاووس http://www.gonbad.ac.ir اطلاعات بیشتر
دانشگاه گیلان http://www.guilan.ac.ir اطلاعات بیشتر
دانشگاه لرستان http://www.lu.ac.ir اطلاعات بیشتر
دانشگاه مازندران http://www.umz.ac.ir اطلاعات بیشتر
دانشگاه محقق اردبیلی http://www.uma.ac.ir اطلاعات بیشتر
دانشگاه مراغه http://www.maragheh.ac.ir اطلاعات بیشتر

دانشگاه ملایر

http://www.malayeru.ac.ir

اطلاعات بیشتر

دانشگاه مهندسی علوم وفناوری های نوین گلبهار http://www.golbaharusnt.ac.ir اطلاعات بیشتر
دانشگاه مهندسی فناوری‌های نوین قوچان http://www.qiet.ac.ir اطلاعات بیشتر
دانشگاه میبد https://meybod.ac.ir اطلاعات بیشتر
دانشگاه نهاوند http://www.nahgu.ac.ir اطلاعات بیشتر
دانشگاه نیشابور http://fa.neyshabur.ac.ir/fa اطلاعات بیشتر
دانشگاه ولایت http://www.velayat.ac.ir اطلاعات بیشتر
دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان http://www.vru.ac.ir اطلاعات بیشتر
دانشگاه هرمزگان http://www.hormozgan.ac.ir اطلاعات بیشتر

دانشگاه هنر

http://www.art.ac.ir

اطلاعات بیشتر

دانشگاه هنر اسلامی تبریز

http://www.tabriziau.ac.ir

اطلاعات بیشتر

دانشگاه هنر اصفهان http://www.aui.ac.ir اطلاعات بیشتر
دانشگاه هنر شیراز http://www.shirazartu.ac.ir اطلاعات بیشتر
دانشگاه یاسوج http://www.yu.ac.ir اطلاعات بیشتر
دانشگاه یزد http://www.yazd.ac.ir اطلاعات بیشتر
۱۵۶۷۵۲۳
تعداد بازدید کل :
۴۹
تعداد افراد آنلاین :
۱۴۰۰/۰۳/۲۵ - ۰۴:۵۴:۳۲
تاریخ :
تلفن: 88923790
نمابر: 88923778
پست الكترونيكي: arzesh@sanjesh.org
نشاني: تهران- خيابان كريم خان زند-بين خيابان استاد نجات اللهي
و خيابان سپهبد قرني- پلاك 204- سازمان سنجش آموزش كشور
طبقه 5- مركز تحقيقات، ارزشيابي، اعتبارسنجي و تضمين كيفيت آموزش عالي