خانه بانک اطلاعات پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ها

- پایان‌نامه‌ها
تاریخ درج : 1397/06/10    تاریخ بروز رسانی :1397/10/25    تعداد بازدید:474

دانشگاه ها

عنوان

مقطع

پژوهشگر

راهنما

مشاور

سال

اطلاعات بیشتر

دانشگاه الزهرا (س)

ارائه شاخص‌های ارزیابی عملکرد آموزش متوسطه به روش دلفی

کارشناسی ارشد

فریده حمیدی

دکتر دلاور

---

۱۳۷۴

اطلاعات بیشتر

ارزشیابی برنامه درسی، کارکرد دبیران و دستاوردهای دانش‌آموزان سوم  دبیرستان در زمینه کارکردهای شناختی والا

کارشناسی ارشد

زهرا غلامی

دکتر منصور علی‌حمیدی

دکتر پروین صمدی

۱۳۸۸

اطلاعات بیشتر

بررسی اثربخشی عملکرد سرگروه‌های آموزشی (با تأکید بر عملکرد نظارتی) از دیدگاه مدیران و دبیران دبیرستان‌های شهرستان مهاباد  87 -1386

کارشناسی ارشد

آرزو مام احمدی

دکتر فرشته ناظرزاده کرمانی

دکتر پروین صمدی

۱۳۸۷

اطلاعات بیشتر

بررسی نحوه ارزشیابی عملکرد مدیران از دیدگاه دبیران و مدیران مدارس متوسطه شهرستان بروجرد سال 1375

کارشناسی ارشد

فریده مهرابی

دکتر فرشته هاشمی

---

۱۳۷۵

اطلاعات بیشتر

ارزشیابی برنامه و روند گزینش و آموزش و ارزشیابی مدیران دبیرستان‌های دولتی دخترانه شهر تهران

کارشناسی ارشد

فاطمه سرور حسینی خیاط

دکتر منصورعلی حمیدی

دکتر حمیدرضا آراسته

۱۳۸۲

اطلاعات بیشتر

ارزشیابی عملکرد مدیران دبیرستان‌های دخترانه نظام جدید در اجرای برنامه‌های تحصیلی در شهرستان اهواز

کارشناسی ارشد

زهره انصاری

دکتر گلنار مهران

دکتر علیرضا کیامنش

۱۳۷۵

اطلاعات بیشتر

دانشگاه پیام نور

مطالعه و بررسی ارزیابی درونی در بهبود کیفیت آموزشی رشته مهندسی مکانیک دانشگاه تربیت مدرس

کارشناسی ارشد

مهدیه السادات وقور کاشانی

دکتر حسن شهرکی‌پور

دکتر کورش پرند

۱۳۸۸

اطلاعات بیشتر

دانشگاه تربیت مدرس

ارزیابی و تحلیل کیفی ظرفیت­های یادگیری الکترونیکی در نظام آموزش عالی ایران

کارشناسی ارشد

احمدرضا کریمی

دکتر حسن صدیقی

دکتر غلامعلی منتظر

۱۳۸۵

اطلاعات بیشتر

ارزشیابی شاخص‌های ارزیابی عملکرد دبیران (آموزش و پرورش ابهر)

کارشناسی ارشد

اسمعیل شریفی

دکتر هاشم فردانش

دکتر محسن ایمانی نائینی

۱۳۷۸

اطلاعات بیشتر

طراحی مدل ارزیابی عملکرد آموزگاران شهر تهران با استفاده از رویکرد MADM

کارشناسی ارشد

مریم داودی‌فرد

دکتر علی‌اسغر فانی

دکتر علی‌اصغر انواری رستمی

۱۳۸۵

اطلاعات بیشتر

ارزیابی درونی گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس

کارشناسی ارشد

حمیدرضا محتشم

دکتر غلامرضا پزشکی راد

دکتر محمد چیذری

۱۳۸۱

اطلاعات بیشتر

دانشگاه تهران

طراحی برنامه استراتژیک بر اساس ارزیابی درونی در گروه آموزشی علوم تربیتی دانشگاه شاهد

کارشناسی ارشد

محمد وفایی یگانه

دکتر محمدعلی میرزابیگی

دکتر اکبر رهنما و دکترمحمدحسن میرزامحمدی

۱۳۸۶

اطلاعات بیشتر

بررسی نظرات اعضای هیئت علمی برخی از رشته‌های کارشناسی مدیریت در دانشگاه‌های تهران در رابطه با نحوه ارزشیابی از آموخته‌های دانشجویان

کارشناسی ارشد

عمران رمضانی

دکتر خدایار ابیلی

دکتر حمید رحیمیان

۱۳۷۳

اطلاعات بیشتر

طراحی رویکرد مناسب برای ارزیابی درونی کیفیت آموزشی مراکز تربیت معلم

کارشناسی ارشد

حسن نودهی

دکتر عباس بازرگان

دکتر فریده آل آقا

۱۳۸۰

اطلاعات بیشتر

ارزیابی کیفیت دوره دکتری تخصصی زبان و ادبیات فارسی دانشگاه‌های دولتی شهر تهران بر اساس چارچوب ارزیابی درونی

کارشناسی ارشد

محسن کشاورز

دکتر عباس بازرگان

دکتر محمدرضا کرامتی

۱۳۸۷

اطلاعات بیشتر

بررسی رابط کیفیت زندگی کاری و عملکرد مدیر گروه‌های آموزشی دانشگاه اصفهان و علوم پزشکی اصفهان از نظر اعضای هیئت علمی

کارشناسی ارشد

بهزاد شهبازی

دکتر مظفرالدین واعظی

دکتر عباس بازرگان

۱۳۸۶

اطلاعات بیشتر

ارزیابی درونی و برونی درون ـ دانشگاهی گروه زیست‌شناسی دانشگاه رازی کرمانشاه

کارشناسی ارشد

مهدی صادقی

دکتر عباس بازرگان

دکتر مظفرالدین واعظی

۱۳۸۶

اطلاعات بیشتر

ارزیابی مرکز آموزش مدیریت دولتی تهران بر اساس مدل ارزیابی سیپ CIPP

کارشناسی ارشد

مجید احمدی

دکتر خدایار ابیلی

دکتر نوروزعلی کرمدوست

۱۳۷۹

اطلاعات بیشتر

ارزیابی دروندادهای نظام آموزشی ابتدایی و رابطه آن با رفتار ارتقاء کیفیت بروندادهای این نظام در شهرستان اردبیل در سال تحصیلی 77-1376

کارشناسی ارشد

عیسی ثمری

دکتر خدایار ابیلی

دکتر نوروزعلی کرمدوست

۱۳۷۷

اطلاعات بیشتر

طراحی مدلی برای سنجش بهره‌وری آموزشی اعضای هیئت علمی دانشکده‌های علوم انسانی دانشگاه تهران

دکتری

حسین عبداللهی

دکترعباس بازرگان

دکتر ابوالقاسم نادری و دکتر محمدرضا مهرگان

۱۳۸۷

اطلاعات بیشتر

بررسی نقطه نظرات مدیران گروه و اعضای هیئت علمی دانشکده‌های علوم انسانی دانشگاه‌های شهر تهران در خصوص وظایف مصوب مدیر گروه آموزشی در رابطه با بهبود عملکرد آموزشی و پژوهشی اعضای هیئت علمی

کارشناسی ارشد

سهیلا تاج محرابی نمین

دکتر خدایار ابیلی

دکتر سیدمحمد میرکمالی

۱۳۷۳

اطلاعات بیشتر

ارزیابی درونی و برونی درون ـ دانشگاهی گروه فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه تهران

کارشناسی ارشد

محسن رحیمی

دکتر عباس بازرگان

دکترمحمدرضا کرامتی

۱۳۸۷

اطلاعات بیشتر

ارزیابی کیفیت برنامه درسی رشته برنامه‌ریزی آموزشی در مقطع کارشناسی‌ارشد

کارشناسی ارشد

آمنه ملامحمدی

دکتر عباس بازرگان

دکتر فریده آل آقا

۱۳۷۹

اطلاعات بیشتر

طراحی الگویی مناسب برای ارزیابی درونی دبیرستان‌های نظام جدید: موردی از آموزش متوسطه منطقه 6 شهر تهران

کارشناسی ارشد

احمد یوسف‌پور

دکتر عباس بازرگان

دکتر خدایار ابیلی

۱۳۷۹

اطلاعات بیشتر

ارزیابی کیفیت برنامه درسی دوره کارشناسی ارشد برنامه‌ریزی آموزشی از نظر اعضاء هیئت علمی و دانشجویان در دانشگاه‌های دولتی شهر تهران

کارشناسی ارشد

فاطمه هواس‌بیگی

دکتر محمدرضا کرامتی

دکتر عباس بازرگان

۱۳۸۸

اطلاعات بیشتر

ارزیابی درونی و پیشنهاد چارچوب ارزیابی برونی گروه آمار دانشگاه علامه طباطبایی دانشگاه تهران

کارشناسی ارشد

مقصود امین‌خندقی

دکتر عباس بازرگان

دکتر خدایار ابیلی

۱۳۸۱

اطلاعات بیشتر

ارزیابی درونی کیفیت گروه آموزشی ریاضی (محض ـ کاربردی) دانشگاه صنعتی امیرکبیر

کارشناسی ارشد

رضا محمدی

دکتر عباس بازرگان

دکتر خدایار ابیلی

۱۳۸۱

اطلاعات بیشتر

ارزیابی وضع موجود نظام ارزشیابی عملکرد معلمان دوره ابتدایی و ارائه راه‌های مناسب برای بهینه نمودن آن در نواحی دوگانه آموزش و پرورش همدان

کارشناسی ارشد

فریبا فرشیدفر

دکتر سیدمحمد میرکمالی

دکتر قاسم قاضی

۱۳۸۱

اطلاعات بیشتر

بررسی عوامل مؤثر در رشد کیفیت علمی اعضاء هیئت علمی دانشگاه‌های از نظر هیئت علمی دانشگاه‌ها

کارشناسی ارشد

سید مهدی موسوی زارع

دکتر صادق فرزانگان

---

۱۳۶۸

اطلاعات بیشتر

بررسی رابطه توسعه کمی آموزش و پرورش به کیفیت تحصیلی در دوره آموزش راهنمایی تحصیلی در شهر قم

کارشناسی ارشد

یداله وکیلی

دکتر فریده آل‌آقا

---

۱۳۶۶

اطلاعات بیشتر

ارزیابی نظام پیشنهادات در مرکز آموزش مدیریت دولتی بر اساس ارزشیابی برونداد، فرایند و درونداد

کارشناسی ارشد

زهرا روحی

دکتر خدایار ابیلی

دکتر فرج‌اله رهنورد

۱۳۸۱

اطلاعات بیشتر

ارزیابی رشته حسابداری بازرگانی شهر اردبیل بر اساس مدل CIPP

کارشناسی ارشد

شهروز فرجاد بیله سوار

دکتر فریده آل‌آقا

دکتر نوروزعلی کرمدوست

۱۳۸۳

اطلاعات بیشتر

الگویی جهت ارزیابی برونی گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه کردستان

کارشناسی ارشد

جمال سلیمی

دکتر عباس بازرگان

دکتر فریده آل‌آقا

۱۳۸۵

اطلاعات بیشتر

ارزیابی درونی گروه‌های علوم انسانی دانشگاه ایلام به منظور بهبود کیفیت آموزشی گروه‌ها

کارشناسی ارشد

علیرضا میرزایی کارزان

دکتر عباس بازرگان

دکتر فریده آل‌آقا

۱۳۸۳

اطلاعات بیشتر

ارزیابی درونی کیفیت گروه مدیریت و برنامه‌ریزی آموزشی دانشگاه تهران

کارشناسی ارشد

فاخته اسحاقی

دکتر عباس بازرگان

دکتر سید محمد میرکمالی

۱۳۸۵

اطلاعات بیشتر

ارریابی میزان کاربرد مدیریت دانش در گروه مدیریت صنعتی دانشگاه تهران

کارشناسی ارشد

منیژه بهامیریان

دکتر عباس بازرگان

دکتر احمد جعفرنژاد

۱۳۸۴

اطلاعات بیشتر

بررسی مقایسه‌ای عملکرد مدیران دوره متوسطه نظری شهرهای سنندج و کرمانشاه در سال تحصیلی 83-182

کارشناسی ارشد

عرفان سبحانی

دکتر فریده آل‌آقا

دکتر مظفرالدین واعظی

۱۳۸۳

اطلاعات بیشتر

بررسی تحصیلی کیفیت طرح‌های پژوهشی اجرا شده در آموزش و پرورش ایران و رابطه آنها با نیازهای آموزش و پرورش

کارشناسی ارشد

ویدا پیمان

دکتر الهه حجازی

دکتر عباس بازرگان

۱۳۷۹

اطلاعات بیشتر

بررسی رابطه بین هوش عاطفی مدیران با عملکرد آنان در مدارس متوسطه دخترانه دولتی شهر تهران

کارشناسی ارشد

زیبا نوری

دکتر سید محمد میرکمالی

دکتر مسعود غلامعلی لواسانی

۱۳۸۶

اطلاعات بیشتر

طراحی الگویی مناسب برای ارزیابی درونی گروه آموزشی پرستاری دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران به مظور ارتقاء کیفیت آموزشی

کارشناسی ارشد

امیرحسین کیذوری

دکتر عباس بازرگان

دکتر خدایار ابیلی

۱۳۷۹

اطلاعات بیشتر

طراحی الگویی تدوین محتوای الکترونیکی بر اساس رویکرد شناختی برای دروس نظری دوره کارشناسی ارشد علوم تربیتی

کارشناسی ارشد

سید امین موسوی

دکتر محمدعلی میرزابیگی

دکتر سید کمال خرازی

۱۳۸۷

اطلاعات بیشتر

بررسی و طراحی الگوی ارزیابی مناسب برای اعتباربخشی دبیرستان‌های نظام جدید آموزش متوسطه

کارشناسی ارشد

نعمت بقایی شیوا

دکتر عباس بازرگان

دکتر خدایار ابیلی

۱۳۷۴

اطلاعات بیشتر

بررسی میزان شناخت و عملکرد مدیران مدارس راهنمایی دخترانه شهرستان تهران پیرامون بهره‌گیری پویایی‌شناسی گروهی در مدیریت آموزشی

کارشناسی ارشد

ملیحه تعادلی

دکتر سید محمد میرکمالی

---

۱۳۷۱

اطلاعات بیشتر

بررسی تأثیر بهداشت روانی مدیران بر عملکرد معلمان مدارس متوسطه دخترانه تهران

کارشناسی ارشد

فردوس یادگاری خندانی

دکتر سید محمد میرکمالی

---

۱۳۶۹

اطلاعات بیشتر

بررسی عوامل مرتبط با موفقیت ارزیابی درونی در گروه‌های آموزشی غیرپزشکی به منظور بهبود کیفیت آموزش عالی مورد خاص: گروه مهندسی شیمی در یکی از دانشگاه‌های دولتی کشور

کارشناسی ارشد

زهره عزیزی

دکتر عباس بازرگان

دکتر امیر مانیان

۱۳۷۹

اطلاعات بیشتر

طراحی الگویی برای تضمین کیفیت (QA) در نظام آموزش عالی: مورد آموزش کشاورزی ایران

کارشناسی ارشد

سعید محمدزاده

دکتر یوسف حجازی

دکتر عباس بازرگان و دکتر احمد رضوانفر

---

اطلاعات بیشتر

دانشگاه خوارزمی (تربیت معلم سابق)

بررسی و مقایسه میزان رضایت دبیران از عملکرد مدیران انتصابی و انتخابی در دبیرستان­های مناطق مختلف آموزش و پرورش شهر تهران

کارشناسی ارشد

احمد سلطانی

دکتر بهرام محسن‌پور

دکتر عزت‌الله نادری

۱۳۸۳

اطلاعات بیشتر

بررسی عوامل مرتبط با توانمندسازی اعضای هیئت علمی دانشگاه تربیت معلم تهران

کارشناسی ارشد

سریه حیدری

دکتر مصطفی عسکریان

دکتر بیژن عبدالهی

 

۱۳۸۷

اطلاعات بیشتر

بررسی و مقایسه عملکرد مدیران گروه های آموزشی دانشگاه تربیت معلم از دیدگاه اعضای هیئت علمی

کارشناسی ارشد

فخری اعظم حاجی مراد

دکتر مصطفی عسکریان

دکتر ولی‌الله فرزاد

 

۱۳۷۹

اطلاعات بیشتر

ارزیابی مرکز تربیت مربی کرج با استفاده از الگوی تعالی سازمانی EFQM

کارشناسی ارشد

مسعود انصاری جابری

دکتر بیژن عبداللهی

---

۱۳۸۸

اطلاعات بیشتر

ارزشیابی درونی گروه بنیادهای آموزش و پرورش دانشگاه تربیت معلم تهران به منظور شناخت نقاط قوت و ضعف برنامه

کارشناسی ارشد

مریم صفرخانی

دکتر علیرضا کیامنش

دکتر عزت‌اله نادری

۱۳۸۶

اطلاعات بیشتر

ارزشیابی درونی گروه روان‌شناسی دانشگاه تربیت معلم تهران

کارشناسی ارشد

زهرا احمدی

دکتر ولی‌اله فرزاد

دکتر بهران محسن‌پور

۱۳۸۶

اطلاعات بیشتر

ارزشیابی برنامه­های آموزش مجازی دانشگاه­های شهر تهران از دید اساتید و دانشجویان این برنامه­ها

کارشناسی ارشد

زهره آقاکثیری

دکتر پوراندخت فاضلیان

دکتر حسن رستگارپور

۱۳۸۵

اطلاعات بیشتر

ارزیابی درونی کیفیت گروه مهندسی محیط زیست دانشگاه تهران

کارشناسی ارشد

محمد احمدی

دکتر ولی الله فرزاد

دکتر علیرضا کیامنش

۱۳۸۳

اطلاعات بیشتر

ارزشیابی دوره کارشناسی ریاضی در دانشگاه های دولتی شهر تهران بر اساس (الگوی CIPP)

کارشناسی ارشد

ابراهیم قادی پاشا

دکتر ولی‌الله فرزاد

دکتر کاظم سلیمی‌زاده

۱۳۸۲

اطلاعات بیشتر

ارزیابی فرایند استخدام هیئت علمی در دانشگاه تربیت معلم

کارشناسی ارشد

میترا واقف

دمتر عبدالرحیم نوه‌ابراهیم

دکتر بیژن عبداللهی

۱۳۸۸

اطلاعات بیشتر

ارزشیابی برنامه درسی آموزش مجازی رشته مهندسی کامپیوتر گرایش فناوری اطلاعات از دیدگاه اساتید و دانشجویان در دانشگاه علم و صنعت ایران

کارشناسی ارشد

بتول قائدی

دکتر مجید علی عسگری

دکتر عفت عباسی

۱۳۸۵

اطلاعات بیشتر

ارزشیابی و مقایسه پایان­نامه­های مقطع کارشناسی ارشد رشته­های تحصیلی گروه علوم تربیتی دانشگاه های دولتی شهر تهران طی سالهای 80-76

کارشناسی ارشد

علیرضا شجاعی باصیری

دکتر عزت‌الله نادری

مجید علی عسگری

۱۳۸۲

اطلاعات بیشتر

ارزشیابی پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد رشته­های موجود در دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تربیت معلم تهران در دوره زمانی

87-1383

کارشناسی ارشد

سیمین پاشاخانلو

دکتر علیرضا کیامنش

دکتر نعمت‌الله موسی‌پور

۱۳۸۹

اطلاعات بیشتر

ارزیابی درونی کیفیت گروه تکنولوژی آموزشی دانشگاه تربیت معلم تهران

کارشناسی ارشد

حیدر کریمیان

دکتر عزت‌الله نادری

دکتر محمد عطاران

۱۳۸۷

اطلاعات بیشتر

ارزشیابی کیفیت مدیریت خدمات مراکز آموزشی دانشگاه جامع پیام‌نور استان‌های آدربایجان شرقی و غربی بر اساس الگوی سروکوال و مؤلفه­های مدیریت کیفیت فراگیر به منظور ارائه الگوی مناسب مدیریت کیفیت

دکتری

تقی زوّار

دکتر محمدرضا بهرنگی

دکتر مصطفی عسکریان و دکتر عزت‌الله نادری

۱۳۸۷

اطلاعات بیشتر

ارزیابی درونی و بیرونی کیفیت دوره‌های کارشناسی ارشد و دکتری گروه‌های مدیریت آموزشی، روان‌شناسی تربیتی و جامعه‌شناسی دانشگاه شیراز به منظور تضمین کیفیت آنها

دکتری

خدانظر فرخ‌نژاد

دکتر عزت‌اله نادری

دکتر محمدرضا بهرنگی و دکتر پرویز ساکتی

۱۳۸۴

اطلاعات بیشتر

ارزیابی درونی کیفیت گروه مشاوره و راهنمایی دانشگاه تربیت معلم تهران

کارشناسی ارشد

حسن‌رضا زین‌آبادی

دکتر علیرضا کیامنش

دکتر ولی‌الله فرزاد

۱۳۸۳

اطلاعات بیشتر

دانشگاه شاهد

بررسی رابطه بین باورها و فرصت‌شناختی اعضای هیئت علمی دانشگاه شاهد با کیفیت تدریس آنان

کارشناسی ارشد

صدیقه مرادی مهدی‌آبادی

دکتر مهدی سبحانی نژاد

دکتر محمدحسن میرزامحمدی

۱۳۸۶

اطلاعات بیشتر

دانشگاه شهید باهنر کرمان

ارزیابی درونی بخش علوم تربیتی دتنشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید باهنر کرمان

کارشناس ارشد

فرخنده رفیع‌زاده

دکتر نعمت‌الله موسی پور

دکتر حمیدرضا علوی

۱۳۸۲

اطلاعات بیشتر

دانشگاه شهید بهشتی

طراحی الگوی بررسی کیفیت دانشگاه‌های دولتی ایران بر اساس مدل‌های رایج کیفی

دکتری

اباصلت خراسانی

دکتر محمد یمنی‌دوزی سرخابی

دکتر زهرا صباغیان و دکتر محمدحسن پرداختچی

۱۳۸۷

اطلاعات بیشتر

ارزیابی توسعه سازمانی در دانشگاه‌های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در تهران

دکتری

جعفر ترک‌زاده

دکتر زهرا صباغیان

دکتر محمد یمنی‌دوزی سرخابی و دکتر علی دلاور

۱۳۸۵

اطلاعات بیشتر

طراحی و اعتبارسنجی شاخص‌های بهره‌وری مدیران میانی دانشگاه‌ها از دیدگاه مدیران میانی دانشگاه‌های تهران و شهیدبهشتی

کارشناسی ارشد

مرتضی رضائی‌زاده

دکتر سید محمد عباس‌زادگان

دکتر محمدحسن پرداختچی

۱۳۸۶

اطلاعات بیشتر

بررسی و تجریه و تحلیل وضع موجود نظام ارزیابی عملکرد دبیران و ارائه و پیشنهادات جهت بهینه نمودن آن در اداره کل آموزش و پرورش استان قم

کارشناسی ارشد

سید محمد طبیان

دکتر غلامعلی طبرسا

دکتر محمدعلی حقیقی

۱۳۷۹

اطلاعات بیشتر

ارزیابی درونی گروه علوم کامپیوتر دانشگاه علوم ریاضی دانشگاه شهیدبهشتی تهران

کارشناسی ارشد

زهرا عیوضی

دکتر محمدحسین پرداختچی

دکتر محمد قهرمانی

۱۳۸۶

اطلاعات بیشتر

بررسی تأثیر ارزیابی درونی بر کیفیت آموزش عالی از دیدگاه اعضای هیئت علمی دانشگاه شهیدبهشتی

کارشناسی ارشد

فاطمه هاشمی

دکتر محمود ابوالقاسمی

دکتر مقصود فراستخواه

۱۳۸۸

اطلاعات بیشتر

ارزیابی کیفیت آموزش پزشکی عمومی دانشگاه علوم پزشکی بقیه‌الله (عج) بر اساس استانداردهای ملی و جهانی از دیدگاه اساتید و دانشجویان پزشکی عمومی

کارشناسی ارشد

مجتبی خواجه آزاد

دکتر محمد یمنی

دکتر علی زارعی

۱۳۸۸

اطلاعات بیشتر

ارزیابی کیفیت درونی و بیرونی برنامه درسی رشته برنامه‌ریزی درسی دوره کارشناسی ارشد دانشگاه شهیدبهشتی

کارشناسی ارشد

حمیده یزدانی

دکتر کوروش فتحی واجارگاه

دکتر محمود ابوالقاسمی

۱۳۸۸

اطلاعات بیشتر

بررسی نگرش دانشجویان، اعضای هیئت علمی و کارشناسان آموزش نسبت به ملاک‌های ارزیابی عملکرد آموزشی اعضای هیئت علمی دانشگاه الزهرا (س) سال 87-86

کارشناسی ارشد

صغری سادات قریشی

دکتر محمد قهرمانی

دکتر محبوبه عارفی

۱۳۸۷

اطلاعات بیشتر

ارزیابی درونی گروه آموزشی ریاضی دانشکده علوم ریاضی دانشگاه شهیدبهشتی

کارشناسی ارشد

ندا مقدس نژاد

دکترمحمدحسن پرداختچی

دکتر محبوبه عارفی

۱۳۸۹

اطلاعات بیشتر

 ارزیابی کیفیت درونی و بیرونی برنامه درسی رشت آموزش بزرگسالان مقطع کارشناسی ارشد از سال 1373 تا سال 1382 در دانشگاه شهیدبهشتی

کارشناسی ارشد

ناهید شفیعی

دکتر کوروش فتحی واجارگاه

دکتر محمد قهرمانی

۱۳۸۳

اطلاعات بیشتر

ارزیابی استراتژی‌های تولید علم در گروه فنی ـ مهندسی با تأکید بر چشم‌انداز 20 ساله جمهوری اسلامی ایران

دکتری

رضا مهدی

دکتر محمد یمنی دوزی سرخابی

دکتر زهرا صباغیان و دکتر حسن باقری

۱۳۸۸

اطلاعات بیشتر

کاربرد مهندسی مجدد در بهسازی فرایند ارزیابی پایان ترم اساتید از دیدگاه دانشجویان و اعضای هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف

کارشناسی ارشد

فریدخت شفیع‌زاده

دکتر محمد قهرمانی

دکتر مهران سپهری

۱۳۸۶

اطلاعات بیشتر

ارزشیابی برنامه درسی دوره‌های آموزش ضمن خدمت کارکنان دانشگاه شهیدبهشتی

کارشناسی ارشد

فاطمه نجفی

دکتر محمد یمنی دوزی سرخابی

دکتر نعمت‌الله موسی‌پور

۱۳۸۷

اطلاعات بیشتر

سنجش خلاقیت دانشجویان سه رشته علوم تربیتی، مشاوره و راهنمایی و روان‌شناسی دانشگاه شهیدبهشتی و بررسی نگرش آنان در مورد تأثیر دوره تحصیلی دانشگاهی بر رشد خلاقیتشان

کارشناسی ارشد

حدیقه پیری

دکتر ملیحه آشتیانی

دکتر عصمت دانش

۱۳۸۴

اطلاعات بیشتر

بررسی رابطه فرایند آموزش (نیازسنجی، محتوا، ارزشیابی) دوره‌های آموزش ضمن خدمت با اثربخشی آنها از نظر دبیران دبیرستان‌های پسرانه شهر تهران ـ بجنورد در سال 1384

کارشناسی ارشد

رضا محمد پوران مقدم

دکتر محمد یمنی

دکتر محبوبه عارفی

۱۳۸۵

اطلاعات بیشتر

بررسی و مقایسه دیدگاه مدیران و معلمان شهرستان مرودشت از عوامل عملکردی و فرایند مذکور در فرم ارزشیابی آموزش و پرورش

کارشناسی ارشد

عبدالزهرا عابدی

دکتر محسن طالب‌زاده

دکتر محمد قهرمانی

۱۳۸۳

اطلاعات بیشتر

مقایسه نگرش معلمان و مدیران نسبت به نظام ارزشیابی عملکرد کارکنان آموزشی در شهرستان خوی

کارشناسی ارشد

بایرام رجب‌زاده

دکترمحمدحسن پرداختچی

دکتر علیرضا مهدیانی

۱۳۷۷

اطلاعات بیشتر

ارزیابی مهارت‌ها و شایستگی‌های مدیران دبیرستان‌های تهران از نقطه نظر معلمان

کارشناسی ارشد

علی یاسینی

دکتر محمد قهرمانی

دکتر محمدحسن پرداختچی

۱۳۸۸

اطلاعات بیشتر

دانشگاه علامه طباطبایی

ارزیابی درونی کیفیت عملکرد گروه آموزشی معارف اسلامی دانشگاه امام صادق (ع)

کارشناسی ارشد

فاطمه بیات

دکتر احمد آقازاداه

دکتر علی تقی‌پور ظهیر

۱۳۸۳

اطلاعات بیشتر

ارزیابی کیفیت برنامه درسی رشته برنامه­ریزی درسی در مقطع کارشناسی ارشد

کارشناسی ارشد

علی عبدی

دکتر حسن شعبانی

دکتر مرتضی امین‌فر

۱۳۸۴

اطلاعات بیشتر

تعیین و اندازه­گیری شاخص­های کیفیت خدمات آموزشی

کارشناسی ارشد

شهرام اسفندیاری قلاتی

دکتر سید محمد اعرابی

دکتر قاسم انصاری رنانی

۱۳۸۰

اطلاعات بیشتر

طراحی مدل ریاضی برای ارزیابی و رتبه­بندی دانشکده­های مدیریت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (با رویکرد تحلیل پوششی داده­ها)

کارشناسی ارشد

کامران قربانی

دکتر عادل آذر

دکتر کامران فیضی

۱۳۸۳

اطلاعات بیشتر

مطالعه شاخص­های جهانی رتبه­بندی دانشگاه‌ها و مقایسه آن با ارزیابیآموزش عالی در ایران

کارشناسی ارشد

داود منظوری

دکتر صغری ابراهیمی قوام

دکتر فرخنده مفیدی

۱۳۸۷

اطلاعات بیشتر

طراحی مدل سنجش اثربخشی مؤسسات آموزش عالی دولتی (پژوهشی در دانشکده­های مدیریت)

دکتری

ابوالفضل سهرابی

دکتر سید مهدی الوانی

دکتر ابوالحسن فقیهی و دکتر عادل آذر

۱۳۸۱

اطلاعات بیشتر

ارزیابی کیفیت درونی برنامه درسی رشته علوم تربیتی (آموزش و پرورش پیش­دبستانی و دبستانی) در مقطع کارشناسی از دیدگاه اساتید و دانشجویان

کارشناسی ارشد

شکوفه کوده حاتمی

دکتر حسن ملکی

دکتر فرخنده مفیدی

۱۳۸۸

اطلاعات بیشتر

ارزشیابی فرآیند آموزشی مدارس متوسطه نظری بر مبنای الگوی تعالی سازمان (EFQM) و ارائه الگویی به منظور بهبود کیفیت

کارشناسی ارشد

کیمیا کمالی معانی

دکتر حسن ملکی

دکتر عباس عباس‌پور

۱۳۸۶

اطلاعات بیشتر

ارزیابی کارایی درونی دوره پیش‌دانشگاهی شهرستان بجنورد

کارشناسی ارشد

براتعلی محمدزاده

دکتر علی محمد الماسی

دکتر مرتضی امین‌فر

---

اطلاعات بیشتر

بررسی شیوه ارزشیابی عملکرد معلمان از دیدگاه معلمان دوره متوسطه مناطق 16 و 18 شهر تهران و تبیین الگویی بهینه برای بهبود آن

کارشناسی ارشد

مهرداد قدیمی

دکتر حسن شعبانی

دکتر سید علی‌اکبر افجه‌ای

۱۳۸۴

اطلاعات بیشتر

ساخت و اعتباریابی پرسشنامه ارزیابی عملکرد کارشناسان مشاوره مدیریت

کارشناسی ارشد

محمد دیانتی

دکتر نورعلی فرخی

دکتر حسین شکرکن

۱۳۸۶

اطلاعات بیشتر

ارزشیابی کیفیت درونی برنامه درسی رشته علوم تربیتی دانشگاه پیام نور از دیدگاه اساتید و دانشجویان بر اساس عناصر برنامه درسی الگوی فرانسیس کلاین

کارشناسی ارشد

بابک سلمانی

دکتر حسن ملکی

دکتر علیرضا عصاره

۱۳۸۷

اطلاعات بیشتر

ارزیابی کارایی درونی و بیرونی هنرستان­های حرفه­ای دولتی دخترانه استان گلستان

کارشناسی ارشد

نازنین ملاح

دکتر حسن شعبانی

دکتر محمد احدیان

۱۳۸۰

اطلاعات بیشتر

بررسی دیدگاه­های دانشجویان درباره چگونگی ارزشیابی استادان از آموخته‌های آنان

کارشناسی ارشد

حسن اسدزاده دهرانی

دکتر علی تقی‌پور ظهیر

دکتر خدایار ابیلی

۱۳۷۲

اطلاعات بیشتر

ارزیابی برنامه بخش آموزش عالی در برنامه­های پنج ساله اول و دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی و جایگاه آموزش عالی ایران در بین 30 کشور توسعه یافته و در حال توسعه

کارشناسی ارشد

میترا بیات

دکتر علی تقی‌پور ظهیر

دکتر یحیی مهاجر

---

اطلاعات بیشتر

دانشگاه آزاد اسلامی – واحد علوم تحقیقات

ارزیابی کیفیت دانشگاه آزاد اسلامی به منظور ارائه راهبردهایی جهت بهبود و تضمین کیفیت

دکتری

صدرالدین ستاری

دکتر مهرنوش پازارگادی

دکتر علی تقی‌پورظهیر و دکتر حسن پاشا شریفی

۱۳۸۷

اطلاعات بیشتر

ارزشیابی دوره کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی

دکتری

ارشیا کیوانفر

دکتر پرویز بیرجندی

دکتر مهدی نوروزی خیابانی

۱۳۷۷

اطلاعات بیشتر

ارزیابی دوره کارشناسی ارشد رشته مترجمی زبان انگلیسی در ایران، بررسی نیازها و اهداف این دوره

دکتری

مانیا نصرتی‌نیا

دکتر پرویز بیرجندی

دکتر سید محمد علوی

۱۳۸۹

اطلاعات بیشتر

ارائه یک الگو جهت اعتبارسنجی در دانشگاه آزاد اسلامی

دکتری

کیومرث نیازآذری

نادرقلی قورچیان

دکتر اختر جمالی

 

۱۳۸۱

اطلاعات بیشتر

اعتبارسنجی بخش زبان انگلیسی ورودی کارشناسی ارشد رشته آموزش زبان انگلیسی به منظور ارائه الگوی مطلوب

دکتری

مونا خیبری

دکتر پرویز بیرجندی

دکتر مفتون و دکتر علوی

۱۳۸۲

اطلاعات بیشتر

 بررسی و مقایسه نظرات مدیران گروه‌های آموزشی و دانشجویان از نتایج حاصله از فرم ارزشیابی استادان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب طی سال‌های 78-74

کارشناسی ارشد

بتول فقیه آرام

محمدرضا بهرنگی

غلامرضا نفیسی

۱۳۸۰

اطلاعات بیشتر

بررسی میزان آشنایی مدیران آموزشی به اصول ارزشیابی سازمانی در مدارس شهر تهران 79-78

کارشناسی ارشد

طاهره محمدی

غلامرضا نفیسی

سیف‌الله بهاری

۱۳۷۸

اطلاعات بیشتر

ارزیابی سنجش کیفیت خدمات آموزشی در مرکز آموزش مدیریت دولتی استان تهران با استفاده از رویکرد رشته محور نیمسال دوم

کارشناسی ارشد

زهره اسماعیلی

محمدرضا عباسی

محمدرضا بهرنگی

۱۳۷۹

اطلاعات بیشتر

دانشگاه آزاد اسلامی – واحد تهران مرکز

بررسی عملکرد مدیران آموزشی منطقه 6 تهران با اندیشه مدیریت اسلامی از دیدگاه دبیران

کارشناسی ارشد

مینا مهریاب

دکتر داود حسین‌زاده

دکتر سیامک نقش‌بندی

۱۳۸۳

اطلاعات بیشتر

طراحی سیستم اعتبارسنجی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی الگوبرداری از مدل EFQM

کارشناسی ارشد

محمدرضا لگرو

دکتر ناصر میرسپاسی

دکتر علیرضا امیرکبیری

۱۳۸۶

اطلاعات بیشتر

نقش ارزشیابی عملکرد کارکنان آموزش و پرورش شهرستان نطنز در بهبود و بهسازی نیروی انسانی

کارشناسی ارشد

عباس آقادوست

دکتر هدایت نقیبی

دکتر محمدرضا بهرنگی

۱۳۷۸

اطلاعات بیشتر

دانشگاه آزاد اسلامی – واحد خوراسگان

بررسی ارزیابی درونی به عنوان اولین مرحله از فرایند اعتبارسنجی: مطالعه موردی گروه‌های آموزشی دانشکده‌ مدیریت و اطلاع‌رسانی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

کارشناسی ارشد

افسانه کلباسی

دکتر محمدحسین یارمحمدیان

دکتر علیرضا یوسفی

---

اطلاعات بیشتر

تدوین شاخص‌های سنجش کارآیی درونی در دانشگاه‌های علوم پزشکی

کارشناسی ارشد

میترا دادمان

دکتر علیرضا یوسفی

دکتر محمدحسین یارمحمدیان

۱۳۸۳

اطلاعات بیشتر

دانشگاه آزاد اسلامی – واحد خوزستان

ارزیابی درونی کیفیت دوره‌های آموزشی مقطع کاردانی دانشگاه جامع علمی – کاربردی مجتمع آموزشی جهاد کشاورزی اصفهان در سال 1383

کارشناسی ارشد

محمد پورجم

دکتر آذر قلی‌زاده و دکتر هاشم گلستانی

دکتر غلامرضا احمدی و دکتر رضا محمدی

۱۳۸۳

اطلاعات بیشتر

دانشگاه آزاد اسلامی – واحد رودهن

بررسی عوامل مؤثر بر عملکرد مدیران مدارس متوسطه منطقه 6 تهران

کارشناسی ارشد

سکینه شاکری

دکتر فتاح ناظم

دکتر علاءالدین اعتماد اهری

۱۳۷۹

اطلاعات بیشتر

دانشگاه آزاد اسلامی – واحد ساری

بررسی عملکرد آموزشی دانشگاه صنعت نفت دانشکده محمودآباد-سال تحصیلی 73-1372

کارشناسی ارشد

حمید رضایی

دکتر منوچهر جواهری

دکتر مظفر قنبرزاده

۱۳۷۵

اطلاعات بیشتر

سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان همدان

بررسی عملکرد گروه‌های آموزشی دوره متوسطه از دیدگاه دبیران و مدیران شهر همدان

کارشناسی ارشد

عباس احمدی

دکتر حسین محبوب

دکتر سیروس قنبری

۱۳۸۳

اطلاعات بیشتر

مؤسسه آموزش و پژوهش سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی

ارزیابی کیفیت خدمات آموزشی ارائه شده در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی از دیدگاه دانشجویان

کارشناسی ارشد

فاطمه براتلو

دکتر محمدرضا عباسی

دکتر محمود شیرازی

۱۳۸۰

اطلاعات بیشتر

۵۴۳۶۳۹
تعداد بازدید کل :
۸
تعداد افراد آنلاین :
۱۳۹۷/۱۱/۰۲ - ۱۵:۳۲:۲۱
تاریخ :
تلفن: 88923790
نمابر: 88923778
پست الكترونيكي: arzesh@sanjesh.org
نشاني: تهران- خيابان كريم خان زند-بين خيابان استاد نجات اللهي
و خيابان سپهبد قرني- پلاك 204- سازمان سنجش آموزش كشور
طبقه 5- مركز تحقيقات، ارزشيابي، اعتبارسنجي و تضمين كيفيت آموزش عالي