خانه اداره خدمات پژوهشی اداره خدمات پژوهشی -اعضای هیأت علمی

دکتر سیما نقی زاده

دکتر سیما نقی زاده
تاریخ درج : 1394/08/25    تاریخ بروز رسانی :1395/12/22    تعداد بازدید:223

1ـ اطلاعات شخصی و تحصیلی

 

1ـ1  اطلاعات شخصی:

      نام و نام خانوادگی: سیما نقی زاده
     تابعیت: ایران
     پست الکترونیک:  gmail.com@ naghizadeh.sima


1ـ 2 اطلاعات تحصیلی:

      1388-1383
       دکتری آمار (رتبه اول)
       گروه آمار، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
       استاد راهنما: دکتر حمید پزشک
       عنوان پایان نامه:
       بررسی وابستگی میان انتشارها در مدل های مارکف پنهان و کاربرد آن در بیوانفورماتیک

 

     1373-1371
        کارشناسی ارشد آمار (رتبه اول)
        گروه آمار، دانشگاه تربیت معلم، تهران، ایران
         استاد راهنما: دکتر عین­الله پاشا
        عنوان پایان نامه:
        برآورد توزیع فاصله تا نزدیکترین همسایه

 

    1371-1367
         کارشناسی آمار (رتبه دوم)
         گروه آمار، دانشکده ریاضی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

 


     1ـ3  امتیازها:

 ◦ رتبه 11 در آزمون اعزام دکترا ی خارج از کشور (سال 1379)
◦بورسیه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ایران برای تحصیل دکتری در ایران (1388-1383)


 

    1ـ 4 سابقه کار:


    1392-1376
       عضو هیئت علمی سازمان سنجش آموزش کشور، تهران، ایران

    1392-1383
       مدیرگروه آمار دانشکده آمار و انفورماتیک سازمان سنجش، تهران، ایران

    1392-1391
       مدیر کل دفتر طرح و آمار سازمان سنجش، تهران، ایران

     1389-1388
         بازدید از مرکز مطالعه ژنتیکی دانشگاه مک گیل –کانادا

    1383-1381
       مدیر کل دفتر بررسی های آماری و فنی سازمان سنجش، تهران، ایران


    1ـ 5 عضویت در انجمن­ها و مجلات :

- عضو هیات تحریریه نشریه کاشانی نامه علوم و تکنولوژی

- عضو انجمن آمار ایران (ISS)

- عضو انجمن بیوانفورماتیک ایران


     سوابق پژوهشی


2ـ1   علائق پژوهشی


       ◦  استنباط آماری

       ◦  کاربرد آمار در سنجش و اندازه­گیری و آموزش عالی

       ◦  بیوانفورماتیک
       ◦  استنباط در مدل های مارکف پنهان
       ◦   تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS، S-Plus و R و MATLAB

 


2ـ2  انتشارات:

 

      - مجلات:

 

1. Sima Naghizadeh , Vahid Rezaeitabar, Hamid Pezeshk and David matthews (2012).

A Modified Hidden Markov Model and Its Application in protein Secondary Structure prediction.

Proteomics Bioinformatics(5(1):24-30)

51 2012:

2. Vahid Rezaei, Sima naghizadeh , Hamid pezeshk , Mehdi sadeghiad ,Changiz Eslahchi(2012).

Comparing of the Biodirectional Baum-welch Algorithm and The baum-welch Algorithm on Regular lattice. Progress in Biological Sciences. (2:14-22).

3. سیما نقی زاده، عبدالکریم شادمهر و الهه فراهانی(1392). بررسی وضعیت علمی داوطلبان در آزمون ورودی دوره دکتری نیمه متمرکز(1391) از دیدگاه دانشگاه فارغ التحصیلی . مجله مطالعات، اندازه‌گیری و ارزشیابی(شماره2).

 

4.  ابراهیم خدایی، سیما نقی زاده ، امید علی آقابابایی(1391) . مقایسه روش‌های تخصیص وزن‌های بهینه به مولفه‌های آزمونهای مرکب. مجله مطالعات، اندازه‌گیری و ارزشیابی(شماره1: 49-68).

 

5. مژده اسماعیل زاده ، فرزاد اسکندری، سیما نقی زاده(1390). تحلیل بیزی مدل‌های خطی پویای تعمیم یافته در ساختارهای گسسته غیر مزدوج. مجله علوم آماری - شماره 2

 

 

4. Malekpour, A., Naghizadeh, S., Pezeshk, H.,Sadeghi, M., Eslahchi, Ch. (2009). A Segmental Semi-Markov for Protein Secondary Structure Prediction. Mathematical Biosciences, (221, 130-135).

5. Naghizadeh, S., Pezeshk, H., Sadeghi, M. Mohamadzade, M., Eslahchi, Ch (2009).  A   Modification on a Left-to-Right and Right-to-Left Dependency Model for Secondary Structure   Prediction. Journal of Science (61-66).

6. Malekpour, A., Naghizadeh, S., Pezeshk, H.,Sadeghi, M., Eslahchi, Ch. (2008).  Protein   Secondary Structure  Prediction Using three neural networks and a Segmental Semi-MarkovModel. Mathematical Biosciences, (217, 145-150).

 

7ـ  فرزاد اسکندری، .سیما نقی زاده، (1384). تجزیه و تحلیل بیزی مدل های دینامیکی خطی تعمیم یافته و کاربرد آن در بیکاری در ایران.
فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران، (23، 165-192).

ـ مجموعه مقالات / خلاصه مقالات کنفرانس:

 

  1. سیما نقی زاده(1392). بررسی موفقیت داوطلبان ورود به دوره‌های تحصیلات تکمیلی از منظر دانشگاه فارغ‌التحصیلی. همایش بین‌المللی انجمن آموزش عالی ایران.
  2. 2.     سیما نقی زاده ، سعید رحمانی ، رضا محمدی(1391). بررسی مقایسه‌ای موفقیت داوطلبان ورود به مقطع تحصیلات تکمیلی برحسب وضعیت اشتغال (مورد آزمون کارشناسی ارشد سال 1391). کنفرانس ارزشیابی و تضمین در نظام‌های آموزشی (پژوهش در نظام‌‌های آموزشی)

 

 

3. Pezeshk H, Naghizadeh S, Malekpour S. A, Eslahchi C, Sadeghi M. (2010) Modified   Bidirectional Hidden Markov Model and its Application in Protein Secondary Structure   Prediction.  Proceeding of the Second Interaction Conference on AdvancedComputer Control (ICACC), Shenyang, China 27th-29th March 2010, (535-538).

4. Naghizadeh, S., Pezeshk, H., Sadeghi, M., Mohamadzade, M., Eslahchi, Ch (2009).  A Modification on a Left-to-Right and Right-to-Left Dependency Model for Secondary Structure Prediction proceeding of second Iranian Conference on Bioinformatics, October 8-9.

5. Naghizadeh, S., Pezeshk, H., Sadeghi, M., Mohamadzade, M., Eslahchi, Ch (2009).  Some  Extensions to Hidden Markov Models for Secondary Structure Prediction. proceeding of Ninth Iranian Statistics Conference August 23-25.

 .6Naghizadeh, S. and Jamali, E. (2002).  The Study of Statistics M.S Students Education Proceeding of the Seventh Iranian Statistics Conference.

7. Naghizadeh, S (2000).  The Methods for Test of Normality. Proceeding of the fifth Iranian Statistics Conference.

   2ـ3  سخنرانی و کارگاه آموزشی:


◦  مدل مارکوف پنهان تهران، ایران، موسسه تحقیقات علوم بنیادی (IPM)، 1386

◦  کارگاه آموزشی ضوابط آزمون سراسری(نمره کل سازی، شکست ظرفیت و ....) برای آموزش و پرورش و مراکز دیگر (1380-1383)


4ـ2  طرح­های پژوهشی:

 ◦ بررسی روشهای علمی تعیین ضرایب دروس. (سازمان سنجش 1392-1391)
◦ نمره­کل سازی با استفاده از توزیع واقعی داده­ها.  (سازمان سنجش 1392)

◦  مقایسه میزان موفقیت دانشجویان زن و مرد. (دانشگاه شهید بهشتی، 1386)

◦  بررسی موفقیت دانشجویان با توجه به تطابق بین رشته های کارشناسی و کارشناسی ارشد. (دانشگاه شهید بهشتی ایران، 1385)
◦ بررسی وضعیت استخدام فارغ التحصیلان زن مراکز  فنی و حرفه ای آموزش و پرورش.  (دانشکده تربیت دبیر 1375)


    5ـ2 مهارتهای فنی:

 ◦ نرم افزار آماری SPSS، MINITAB، R و S-PLUS
◦  زبان های برنامه نویسی FORTRAN، MATLAB
◦  سیستم های عامل: ویندوز
◦ قالب بندی متون و ارائه مطلب:LATEX  ، WORD، EXCEL، PHOTOSHOP  و POWERPOINT

 

3ـ  موارد دیگر:

 

       3ـ1  آموزش:

        دوره کارشناسی:

           ◦ آمار مقدماتی (7 بار)  
           ◦  مفاهیم و روش های آماری (10 بار)
           ◦ رگرسیون  (10 بار)

           ◦  آمار و کاربرد آن در مدیریت و اقتصاد (8 بار)
           ◦  احتمال و کاربرد آن (5 بار)

           ◦  روشهای نمونه­گیری 1 (3 بار)

           ◦  روشهای نمونه­گیری 2 (3 بار)

           ◦    آمار ریاضی 1  (1 بار)

           ◦    مباحثی در آمار  (1 بار)

 

 

  دوره کارشناسی ارشد:      

          ◦  روشهای پیشرفته آماری (2) (1 بار)

         ◦  مباحثی در آمار (1 بار)

 

   دوره دکتری:

               ◦   تحلیل چند متغیری گسسته (1 بار)

 

      3ـ 2  مراجع:


      ◦   دکتر حمید پزشک- استاد گروه آمار، دانشگاه تهران - پست الکترونیک: ac.ir.pezeshk@khayam.ut

            
           

۱۹۴۳۲۰
تعداد بازدید کل :
۱۱
تعداد افراد online :