خانه اداره خدمات پژوهشی اداره خدمات پژوهشی -اعضای هیأت علمی

دکتر بهروز کاوه‌ئی

دکتر بهروز کاوه‌ئی
تاریخ درج : 1394/08/25    تاریخ بروز رسانی :1396/03/28    تعداد بازدید:215

 رزومه  عضو هیات علمی


نام نام‌خانوادگی: بهروز کاوه‌ئی

 

 

 

محل خدمت: مرکز تحقیقات، ارزشیابی، اعتبار سنجی و تضمین کیفیت آموزش عالی

تاریخ تکمیل: 16/12/95

پست سازمانی: عضو هیات علمی

سمت شغلی:

رشته تحصیلی: آمار

مدرک تحصیلی: دکتری

آدرس ایمیل/ وب­سایت:

KavehieBehrooz@Yahoo.com

 

 

رزومه علمی- پژوهشی

 

الف ـ فعالیت­های پژوهشی

1-کتاب

ردیف

عنوان

نوع

سال چاپ

ناشر

نویسنده/نویسندگان

1

- راهنمای آماری محاسبات پایان نامه. همراه با راهنمای بکار گیری نرم افزارهای SPSS20، Excel وWindows XP

تالیف

1391

انتشاات سازمان آموزش فنی و حرفه ای

بهروز کاوه‌ئی

2

مقدمه‌ای بر تحلیل واریانس، طرح، تحلیل و تفسیر

ترجمه

1391

انتشارات علم

مجتبی حبیبی، بهروز کاوه ئی، بلال اینانلو

3

- کتابهای تحلیلی و توصیفی آزمون‌های سازمان (تولید شده بیش از 600 جلد طی حدود 4.5 سال(

 

تولید گزارش

 

انتشارات سازمان سنجش آموزش کشور

بهروز کاوه ئی، سعید قربانی، زهرا شکوهی، حسن جعفری، علیرضا کرمی و سایر همکاران.

 

2- مقالات:

ردیف

عنوان

نوع

سال چاپ

نویسندگان

محل چاپ

1

روش‌های پارامتری و ناپارامتری برای برآورد الگوی سن یائسگی طبیعی با استفاده از اطلاعات شیوع

علمی - پژوهشی

1389

سید مهدی سادات هاشمی، راهب قربانی، فرید زایری، بهروز کاوه‌ئی

مجله پژوهش در پزشکی

2

تحلیل متدولوژی‌های برآورد سن و عوامل موثر بر یائسگی طبیعی

علمی - پژوهشی

1386

سید مهدی سادات هاشمی، راهب قربانی بهروز کاوه‌ئی

مجله علوم پزشکی سمنان

3

تحلیل منحنیROC1  برای مقایسه  تست‌های تشخیص پزشکی

علمی - پژوهشی

1383

سید مهدی سادات هاشمی، راهب قربانی، بهروز کاوه‌ئی

مجله علوم پزشکی سمنان

4

تعیین حجم نمونه در مطالعات جورشده

علمی - پژوهشی

1385

سید مهدی سادات هاشمی، راهب قربانی، بهروز کاوه‌ئی

مجله علوم پزشکی سمنان

5

برآورد ناپارامتری الگوی سن یائسگی طبیعی زنان شهرستان گرمسار

علمی - پژوهشی

1386

سید مهدی سادات هاشمی، راهب قربانی، بهروز کاوه‌ئی

مجله علوم پزشکی سمنان

6

کاربرد شبکه‌های عصبی مصنوعی در پیش بینی حاملگی ناخواسته و مقایسه آنها با روش‌های مرسوم آماری

علمی - پژوهشی

1384

سید مهدی سادات هاشمی، انوشیروان کاظم نژاد، بهروز کاوه‌ئی

مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد

7

برآورد پارامتری الگوی سن یائسگی طبیعی زنان شهرستان شاهرود

علمی - پژوهشی

1385

سید مهدی سادات هاشمی، راهب قربانی، حمید کلالیان، حسام‌الدین عسگری، بهروز کاوه‌ئی، فریده خلج‌آبادی فراهانی

مجله علوم پزشکی سمنان

8

کاربرد شبکه‌های عصبی مصنوعی به عنوان ابزاری آماری در تحلیل داده‌های پزشکی

علمی - پژوهشی

1382

انوشیروان کاظم نژاد،سید مهدی سادات هاشمی، سقراط فقیه زاده،  بهروز کاوه‌ئی

پژوهش در علوم پزشکی

9

ارزیابی بیزی نشانگرهای زیستی وابسته به متغییرهای زمانی به عنوان نقطه  پایانی جانشین

علمی - پژوهشی

1389

بهروز کاوه‌ئی، سقراط فقیه زاده، فرزاد اسکندری، انوشیروان کاظم نژاد، طوبی غضنفری

مجله علوم آماری

10

کاربرد آماره‌های نظریه کلاسیک اندازه گیری در ارزیابی سوال‌ها و آزمون‌های چند گزینه‌ای

علمی - پژوهشی

1391

بلال ایزانلو، مجتبی حبیبی،  بهروز کاوه‌ئی

فصلنامه روانسنجی

11

پذیرش در رشته  مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف و ساخت یک مدل آماری برای محاسبه احتمال  قبولی در این رشته در آزمون سراسری سال 1388

علمی - پژوهشی

1391

بهروز کاوه‌ئی، ابراهیم خدایی، حسن جعفری

فصلنامه روانسنجی

12

الگوی سن یائسگی طبیعی زنان استان سمنان

علمی - پژوهشی

1388

سید مهدی سادات هاشمی، فریده خلج‌آبادی فراهانی، بهروز کاوه‌ئی راهب قربانی

فصلنامه پایش

13

مقایسه پیش بینی انواع حاملگی با به کارگیری شبکه های عصبی مصنوعی و رگرسیون لجستیک چند جمله ای

علمی - پژوهشی

1392

سادات هاشمی سیدمهدی، کاظم نژاد انوشیروان، لوکس کارو، بدیع کامبیز، کاوه‌یی بهروز

مجله علوم پایه پزشکی ایران

14

توزیع فوق هندسی تعمیم یافته دوجمله ای در مدل‌های شفا یافته زمان پیشرفت.

علمی - پژوهشی

1392

میترا رحیم زاده کیوی، احمد رضا باغستانی، بهروز کاوه‌ئی،

مجله علوم آماری

15

نگرش دانشجویان دانشگاه‌های دولتی استان تهران در خصوص طرح حذف آزمون سراسری و جایگزینی آن با سوابق تحصیلی

علمی - پژوهشی

سال هشتم

بهروز کاوه‌ئی،  رقیه  باقی یزدل

پژوهش در نظام های آموزشی

16

بررسی اعتبار جانشینی شاخص‌های تنفسی در تشخیص بروز بیماری ریوی در جانبازان شیمیایی در معرض گاز خردل

علمی - پژوهشی

1389

بهروز کاوه‌ئی، سقراط فقیه زاده، فرزاد اسکندری، طوبی غضنفری

مجله علوم پزشکی اراک

17

مقایسه ضرایب همبستگی پیرسن، اسپیرمن و کندال در یک مطالعه شبیه‌سازی

علمی - پژوهشی

1392

میترا رحیم‌زاده کیوی، محمد امین پورحسینعلی، بهروز کاوه‌ئی

فصلنامه تخصصی روان سنجی

18

Cure models in analyzing long-term survivors

علمی - پژوهشی

2014

Mitra Rahimzadeh, Behrooz Kavehie, Mohamadreza Zali

Transl Gastrointest Cancer

19

Survival Rates for Breast Cancer in Iranian Patients: a Meta- Analysis

علمی - پژوهشی

2016

Mitra Rahimzadeh, Mohamad A. Pourgholizadeh, Behrooz Kavehie

Asian Pacific Journal of Cancer Prevention

20

بررسی پیش بینی نمرات کنکور سراسری در موفقیت امتحان جامع علوم پایه دانشجویان دکتری حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی کرمان

علمی - پژوهشی

1393

شهلا کاکویی، علی اکبر حق دوست، نسیم پوردامغانی، سینا کاکویی، مهشید سادات مصطفوی و بهروز کاوه ئی

مجله علوم پزشکی مشهد

21

Promotion time cure model with generalized Poisson-Inverse Gaussian Distribution

علمی - پژوهشی

2016

Mitra Rahimzadeh, Behrooz Kavehie

Journal of Biostatistics and Epidemiology

 

A SAS Macro to Detect and Estimate a Chang-Point in a Constant Piecewise Hazard Curve

علمی - پژوهشی

2014

Sadat-Hashemi Mahdi, Emmanouil Rampakakis, John S. Sampalis, Behrooz Kavehie

http://www.RunMyCode.org/companion/view/675

معتبرترین سایت زیر برنامه های SAS در جهان که شرط چاپ مقاله در مجلات  ISI معتبر منوط به تایید و انتشار زیر برنامه توسط این سایت است.

 

Analyzing  ROC curves to compare medical diagnostic tests

سمینار

2007

Kavehie ,Behrooz, S.Mehdi Sadat Hashemi    

Lisbon - Portugal. ISI.

 

A numerical comparison of sample size in second phase clinical trials

سمینار

2003

Behrooz Kavehie, S.Mehdi Sadat Hashemi

Berlin-Germany – ISI.

 

Stepwise fitting for feed forward neural network with binary outcomes

سمینار

2003

S.Mehdi Sadat Hashemi, Anooshiravan Kazemnejad, Mohammad Reza Meshkani, Kavehie,Behrooz

Berlin-Germany – ISI.

 

بررسی سیاست پذیرش بومی در دانشگاه‌های ایران، همایش بین المللی مدیریت آینده نگری، کارآفرینی و صنعت در آموزش عالی

سمینار

1390

بهروز کاوه‌ئی

کردستان، ایران

 

خوشه بندی با استفاده از رگرسیون خطی ساده

 

1391

شهرزاد گودرزی، بهروز کاوه‌ئی

یازدهمین کنفرانس آمار ایران، دانشگاه علم و صنعت.

 

3- پروژه­های پژوهشی:

ردیف

عنوان

مسئولیت

سال انجام

توضیحات

1

طرح بررسی و تولید بانک اطلاعات مقالات فارسی – مدلاین فارسی

مجری طرح

1378

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی – معاونت پژوهشی

2

طرح جامع نیاز سنجی آموزشی

مجری طرح

1380

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، معاونت طرح و برنامه

3

طراحی و پیاده سازی بانک سوال

مجری طرح

1384

سازمان سنجش آموزش کشور

4

طرح بررسی و تولید نرم‌افزار اجرای آزمون‌های مبتنی بر کامپیوتر (CBT). (نسخه آزمون TOLIMO E-A)

مجری طرح

1385

سازمان سنجش آموزش کشور

5

طرح پیاده سازی آئین نامه جایابی فرزندان اعضای هیات علمی در محیط شبکه PC. (پیاده سازی روش گزینش کنکور سراسری)

مجری طرح

1386

سازمان سنجش آموزش کشور

6

طرح تحقیقاتی طراحی دوره‌های تکمیلی بین سطوح تحصیلی. اداره کل آموزش فنی و حرفه‌ای استان البرز

مجری طرح

1393

سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای

7

طرح تحقیقاتی تعیین مواد امتحانی و رشته‌های مرتبط برای 9 رشته امتحانی در آزمون ورودی دوره دکترا (نیمه متمرکز) سال 1393 از دیدگاه اساتید، فارغ‌التحصیلان دکترا، دانشجویان دوره دکترا و داوطلبان آزمون در کل کشور

مجری طرح

1392

سازمان سنجش آموزش کشور

8

طرح تحقیقاتی یکپارچه سازی نظام داده و اطلاعات آزمون‌ها (مورد آزمون سراسری)

مجری طرح

1393

سازمان سنجش آموزش کشور

 

  ب ـ فعالیت‌های آموزشی:

 

ردیف

نام دانشگاه/ مؤسسه برگزاری آموزشی

عنوان درس

تاریخ شروع

تاریخ پایان

1

دانشکده سازمان سنجش آموزش کشور

برنامه نویسی سیتم های تجاری

 

 

2

دانشکده سازمان سنجش آموزش کشور

محاسبات آماری با کامپیوتر

 

 

3

دانشکده سازمان سنجش آموزش کشور

مبانی کامپیوتر

 

 

4

دانشکده سازمان سنجش آموزش کشور

تحقیق در عملیات

 

 

5

دانشکده سازمان سنجش آموزش کشور

طرح آزمایش های آماری

 

 

6

دانشکده سازمان سنجش آموزش کشور

آمار و احتمال

 

 

7

دانشکده سازمان سنجش آموزش کشور

روش‌های آماری

 

 

8

دانشکده سازمان سنجش آموزش کشور

رگرسیون

 

 

9

دانشکده سازمان سنجش آموزش کشور

بانک‌های اطلاعاتی

 

 

10

دانشگاه علامه طباطبایی

کاربرد نرم افزارها‌ی آماری در روانشناسی

 

 

11

دانشگاه تهران

مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی (گروه آمار)

 

 

12

دانشگاه تربیت مدرس

سیستم های اطلاع رسانی پزشکی

 

 

13

دانشگاه تربیت مدرس

مباحث ویژه (رشته انفورماتیک پزشکی)

 

 

14

دانشگاه تربیت مدرس

اپیدمیولوژی خانواده و جامعه

 

 

15

دانشگاه آزاد اسلامی- علوم و تحقیقات

اصول و مبانی روش تحقیق

 

 

16

دانشگاه آزاد اسلامی- علوم و تحقیقات

تحلیل آماری

 

 

17

دانشگاه آزاد اسلامی- علوم و تحقیقات

کاربرد نرم افزارها‌ی آماری در پژوهش های ارتباطی

 

 

18

دانشگاه آزاد اسلامی- علوم و تحقیقات

کاربرد آمار در پژوهش های ارتباطی

 

 

 

ج- فعالیت­های اجرایی

ردیف

عنوان

مسئولیت

سال انجام

متولی

1

مسئول واحد کامپیوتر دفتر فنی مجتمع  تولید شناور نظامی شهید جولایی

مسول واحد

1366

 

2

رئیس واحد بانک اطلاعاتی شرکت نورد آلومینیوم اراک

مسول واحد

1367

 

3

رئیس واحد بانک اطلاعاتی دفتر اطلاعات مدیریت سازمان میراث فرهنگی

مسول واحد

1368

 

4

رئیس اداره طرح و برنامه ریزی آموزشی – مرکز آموزش وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

رئیس اداره

1371

 

5

رئیس مرکز کامپیوتر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

رئیس مرکز

1375

 

6

مشاور معاون اداری و مالی – وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی – 1375.

 

مشاور

1375

 

7

عضو هیات علمی– سازمان سنجش آموزش کشور

عضو هیات

1376

 

8

مدیر گروه شبکه و ریز پردازنده – سازمان سنجش آموزش کشور

رئیس اداره

1377

 

9

مدیر کل دفتر بررسی های فنی و آماری – سازمان سنجش آموزش کشور

مدیر کل

1386

 

10

نماینده سازمان سنجش آموزش کشور در کمیته آمار بخشی

نماینده

1390

 

11

معاون آموزشی ستاد سرشماری عمومی نفوس و مسکن استان تهران

معاون ستاد استان تهران

1390

 

12

دبیر شورای المپیاد دانشجویی و امور آزمون‌های بین‌الملل سازمان سنجش آموزش کشور

دبیر

1391

 

13

رئیس مرکز المپیاد دانشجویی و امور آزمون‌های بین‌الملل سازمان سنجش آموزش کشور

رئیس مرکز

1391

 

14

سرپرست اداره کل فناوری اطلاعات دانشگاه جامع علمی کاربردی

مدیر کل

1394

 

 

 

 د-عضویت در مجامع علمی

ردیف

عنوان

سال انجام

توضیحات

1

عضو هیات تحریریه نشریه علمی – پژوهشی سالمند شناسی

01/04/1395

عضویت به مدت دوسال

2

عضو هیات تحریریه نشریه علمی – پژوهشی روان پرستاری

01/04/1395

عضویت به مدت دوسال

3

عضو هیات تحریریه نشریه علمی – پژوهشی مرور سیستماتیک در علوم پزشکی

01/04/1395

عضویت به مدت دوسال

 

و- سایر فعالیت ­ها

ردیف

عنوان

مسئولیت

سال انجام

توضیحات

1

 

 

 

 

 

 

New layer...
۱۶۱۷۰۹
تعداد بازدید کل :
۸
تعداد افراد online :