خانه کنفرانس ها و همایش ها کنفرانس ها و همایش ها -اطلاعات کلی

تاریخچه همایش‌های ارزشیابی کیفیت در نظام دانشگاهی

- تاریخچه همایش‌های ارزشیابی کیفیت در نظام دانشگاهی
تاریخ درج : 1397/03/29    تاریخ بروز رسانی :1397/10/18    تعداد بازدید:542

مرکز تحقیقات،ارزشیابی،اعتبارسنجی و تضمین کیفیت آموزش عالیِ سازمان سنجش آموزش کشور، در راستای یکی از وظایف خود مبنی بر پژوهش و ارائه دستاوردهای پژوهشی در دو حوزه ماموریت های اصلی سازمان یعنی:1- سنجش علمی و 2- ارزشیابی آموزشی و تضمین کیفیت آموزش عالی،همواره از همایش های تخصصی مرتبط با این حوزه ها در نظام آموزش عالی حمایت نموده و مشارکت فعالی در برگزاری آنها هم به لحاظ ارائه مقالات علمی توسط اعضای هیئت علمی و کارشناسان پژوهشی خود و هم به لحاظ کارشناسی و اجرایی داشته است. در این راستا می‌توان همایش های برگزار شده را به دو دسته زیر تقسیم نمود:


الف) همایشی که هر ساله و تحت عنوان کلی "همایش ارزیابی کیفیت در نظام های دانشگاهی"، در یکی از دانشگاه های کشور برگزار می شود و تاریخچه آن تاکنون به شرح زیر است:

1. اولین همایش ارزیابی کیفیت در نظام دانشگاهی- دانشکده مدیریت دانشگاه تهران-1383

2. دومین همایش ارزیابی کیفیت در نظام دانشگاهی-دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران-1385(مجموعه مقالات)

3. سومین همایش ارزیابی کیفیت در نظام دانشگاهی- پردیس هنرهای زیبا دانشگاه تهران – 1386(مجموعه مقالات)

4. چهارمین همایش ارزیابی کیفیت در نظام دانشگاهی - پردیس هنرهای زیبا دانشگاه تهران – 1389(مجموعه مقالات)

5. پنجمین همایش ارزیابی کیفیت در نظام دانشگاهی-پردیس دانشکده فنی دانشگاه تهران- 1390

6. ششمین همایش ارزیابی کیفیت در نظام های دانشگاهی - دانشکده مدیریت دانشگاه تهران - 1391

7. هفتمین همایش ارزیابی کیفیت در نظام های دانشگاهی - دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران – 1392

8. هشتمین همایش و اولین کنفرانس ملی ارزیابی کیفیت در نظام های دانشگاهی - دانشگاه صنعتی شریف - 1393 (مجموعه مقالات)

9. نهمین همایش و دومین کنفرانس ملی ارزیابی کیفیت در نظام های دانشگاهی - دانشگاه فرهنگیان - 1394

10. دهمین همایش و سومین کنفرانس ملی ارزیابی کیفیت در نظام های دانشگاهی- دانشگاه تربیت مدرس - 1395(مجموعه مقالات)

11. یازدهمین همایش و چهارمین کنفرانس ملی ارزیابی کیفیت در نظام های دانشگاهی- دانشگاه تبریز - 1396(مجموعه مقالات)

12. دوازدهمین همایش و نخستین کنفرانس بین المللی ارزیابی کیفیت در نظام دانشگاهی- دانشگاه الزهرا- 1397(مجموعه مقالات)


ب)سایر همایش ها:

- اولین کنفرانس بین المللی آموزش و پرورش تطبیقی-دانشگاه لرستان-1396

- اولین کنگره ملی آموزش عالی ایران-دانشگاه تربیت مدرس-1395


۵۴۳۶۵۴
تعداد بازدید کل :
۱۱
تعداد افراد آنلاین :
۱۳۹۷/۱۱/۰۲ - ۱۵:۳۸:۴۰
تاریخ :
تلفن: 88923790
نمابر: 88923778
پست الكترونيكي: arzesh@sanjesh.org
نشاني: تهران- خيابان كريم خان زند-بين خيابان استاد نجات اللهي
و خيابان سپهبد قرني- پلاك 204- سازمان سنجش آموزش كشور
طبقه 5- مركز تحقيقات، ارزشيابي، اعتبارسنجي و تضمين كيفيت آموزش عالي