خانه آمار کاربردی آمار کاربردی - معرفی اعضاء

هومن هرمزی

هومن هرمزی
تاریخ درج : 1394/08/25    تاریخ بروز رسانی :1396/03/28    تعداد بازدید:171

نام نام‌خانوادگی:هومن هرمزی

محل خدمت:تهران

پست سازمانی:کارشناس امور پژوهشی

رشته شغلی: کارشناس امور پژوهشی

رشته تحصیلی: مدیریت اجرایی

مدرک تحصیلی:فوق لیسانس

آدرس ایمیل/ وب­سایت:

 

 

حوزه تخصصی فعالیت:

-          جمع آوری آمار واطلاعات لازم به منظور تصمیم گیری ، برنامه ریزی،پژوهش وکنترل

-        استفاده از روش های مناسب برای تجزیه و تحلیل آماری

حوزه فعالیت های پژوهشی/آموزشی:

-          انجام پژوهش و مطالعه در حوزه کاربرد آمار در حوزه سنجش و ارزشیابی آموزشی

-        انجام پژوهش های لازم در ایجاد مدل های آماری

۲۵۵۰۲۰
تعداد بازدید کل :
۹
تعداد افراد online :