خانه آمار کاربردی آمار کاربردی - معرفی اعضاء

مژگان احتشام حسینی

مژگان احتشام حسینی
تاریخ درج : 1394/08/25    تاریخ بروز رسانی :1396/03/28    تعداد بازدید:199

نام نام‌خانوادگی:مژگان السادات احتشام حسینی

محل خدمت:تهران

پست سازمانی:کارشناس امور پژوهشی

رشته شغلی: کارشناس امور پژوهشی

رشته تحصیلی: ریاضی‌کاربرد در کامپیوتر

مدرک تحصیلی:فوق لیسانس

آدرس ایمیل/ وب­سایت:m_ehth@yahoo.com

 

حوزه تخصصی فعالیت:

-          جمع آوری آمار واطلاعات لازم به منظور تصمیم گیری ، برنامه ریزی،پژوهش وکنترل

-        استفاده از روش های مناسب برای تجزیه و تحلیل آماری

حوزه فعالیت های پژوهشی/آموزشی:

-          انجام پژوهش و مطالعه در حوزه کاربرد آمار در حوزه سنجش و ارزشیابی آموزشی

-        انجام پژوهش های لازم در ایجاد مدل های آماری

۲۵۵۰۲۱
تعداد بازدید کل :
۹
تعداد افراد online :