-
تاریخ درج : 1396/12/13    تاریخ بروز رسانی :1396/12/13    تعداد بازدید:57

نام نام‌خانوادگی:  فاطمه آجورلو

محل خدمت: مرکز تحقیقات،  ارزشیابی، اعتبارسنجی و تضمین کیفیت آموزش عالی

پست سازمانی: کارشناس امور پژوهشی

رشته شغلی:  کارشناس امور پژوهشی

رشته تحصیلی: پژوهشگری علوم اجتماعی

مدرک تحصیلی:  کارشناسی

آدرس ایمیل/ وب­سایت: Pajohesh@sanjesh.org 

شماره تماس/فاکس:

حوزه تخصصی فعالیت:

  • امور اجرایی ترفیع  اعضاء هیات علمی
  • امور اجرایی ارتقاء اعضاء هیات علمی
  • امور اجرایی جذب اعضاء هیات علمی ثبت نام کننده در سامانه جذب اعضاء هیات علمی
  • امور اجرایی طرح های موظف اعضاء هیات علمی
  • امور مالی مربوط به پرداخت های طرح های موظف اعضاء هیات علمی

 

حوزه فعالیت های پژوهشی/آموزشی:

  • بررسی قوانین ترفیع  و ارتقاء و انطباق با مستندات اعضاء هیات علمی
  • بررسی قوانین جذب اعضاء هیات علمی و انطباق با مستندات

 

۲۵۵۰۲۸
تعداد بازدید کل :
۹
تعداد افراد online :