خانه اخبار اخبار سايت

انتشار شماره جدید نامه آموزش عالی

-شماره 39 نامه آموزش عالی
تاریخ درج : 1396/09/29    تاریخ بروز رسانی :1396/11/14    تعداد بازدید:157

فصلنامه شماره 39 (پاییز) نامه آموزش عالی منتشر شد.

مقاله های این شماره: 

سیاست‌ها و محورهای راهبردی برنامه‌های توسعه دانشگاهی در دانشگاه‌های منتخب دنیا/ عیسی ثمری

بررسی دیدگاه اعضای هیئت علمی و مدیران گروه‌ها در مورد راه‌اندازی رشته‌های علوم انسانی و چگونگی پذیرش دانشجو در پردیس‌های دانشگاهی (مطالعه موردی دانشگاه اصفهان)/ لیلا حشمتی فر؛ محمدجواد لیاقت دار؛ مرتضی حاج حسینی

تبیین جایگاه شخصیت برند دانشگاه بر ترجیحات دانشجویان (مطالعه موردی: دانشگاه مازندران)/ مجتبی تجری؛ سمیه صاحبی

بررسی نظرات دانشجویان تحصیلات تکمیلی درباره قوت‌ها، ضعف‌ها، فرصت‌ها و تهدیدهای نوآوری برنامه‌های درسی هنری در آموزش عالی هنر/ ستاره موسوی؛ محمدرضا نیلی؛ احمدرضا نصر؛ محمد مسعود

بررسی رابطه مؤلفه‌های شکاف دیجیتالی با پیشرفت تحصیلی دانشجویان/ سکینه اشرفی؛ بیژن عبدالهی

شناسایی پیوندهای فرارشته‌ای مقاله‌های نشریات روان‌شناسی (مورد مطالعه: نشریات روان‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی)/ محمدرحیم رسولی آزاد

بررسی وضعیت ابعاد هویت ملی و دینی دانشجویان (مورد مطالعه: دانشگاه کاشان)/ محمد امینی؛ حمید رحیمی؛ حمید نعمت الهی

 
۱۹۴۲۹۶
تعداد بازدید کل :
۸
تعداد افراد online :