اهداف

اهداف اساسي سازمان سنجش آموزش كشور

- استقرار نظام كارآمد سنجش و ارزشيابي آموزش كشور در كليه سطوح و مقاطع مختلف تحصيلي

- سنجش و اندازه گيري و ارزيابي دانش داوطلبان ورود به آموزش عالي كشور و سطوح مختلف آموزشي

-ارزيابي و اعتبارسنجي علمي دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي و دانش آموختگان در راستاي تضمين كيفيت آموزش عالي


اهداف مركز تحقيقات، ارزشيابي، اعتبارسنجي و تضمين كيفيت آموزش عالي

1. مديريت علمی كيفيت در نظام آموزش عالي

2. سنجش،ارزيابي و بهبود كيفيت مولفه هاي دروندادي،فرايندي و بروندادي تشكيل دهنده نظام آموزش عالي از طريق تقويت سازوکارهاي ارزيابي، کنترل و تضمين كيفيت

3.بازنمايي التزام اجتماعي دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي، پژوهشی و فناوری از طريق سازوكارهاي ارزشيابي كيفيت در نظام آموزش عالي

4.اطمينان بخشي در خصوص اثربخشي و كارايي نحوه هزينه كرد منابع مالي جامعه همراستا و متناسب با سياست‌هاي توسعه پايدار کشور

5.ترسيم تصويري روشن از وضعيت موجود نظام آموزش عالي جهت ياري و كمك به  سياستگذاران و برنامه ريزان توسعه آموزش عالی

6.دستيابي به اجماع در امر ارزشيابي و تضمين كيفيت آموزش عالي بر مبناي استانداردهاي پايه کيفيت و برآورده‌ شدن آن و حركت در جهت تضمين كيفيت بر اساس استانداردهاي تعالي و بين‌المللي

7. فراهم آوردن زمينه همفکري، مشارکت و تشريك مساعي کليه ذي‌نفعان آموزش عالي در ارتقاي كيفيت آن

8. گسترش همكاري هاي منطقه اي و برقراري روابط بين المللي با نهادهاي مرتبط در حوزه ارزشيابي و تضمين كيفيت نظام دانشگاهي.

 

وظايف اساسي مركز تحقيقات، ارزشيابي، اعتبارسنجي و تضمين كيفيت آموزش عالي

-         طراحي و ارائه ساختار جامع ارزشيابي و تضمين كيفيت در سطوح مختلف نظام آموزش عالي

-         طراحي سازوكارهاي ارزيابي، مميزي و تضمين كيفيت جهت بهبود كيفيت مؤلفه­ هاي دروندادي، فرايندي و بروندادي تشكيل دهنده نظام آموزش عالي

-         تدوين و ارائه برنامه جهت فراهم آوردن زمينه مشاركت و تعامل كليه ذينفعان آموزش عالي در ارتقاي كيفيت آن

-         تدوين و ارائه سياست ها و خط مشي هاي تضمين كيفيت در نظام آموزش عالي جهت تصويب در مراجع ذي صلاح

-         فراهم نمودن زمينه و سازوكارهاي تبادل تجربه و اطلاعات بين دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي و تشكيل شبكه هاي تضمين كيفيت

-         تدوين و ارائه آئين نامه تشكيل شوراي راهبري و برنامه ريزي ارزشيابي، اعتبارسنجي و تضمين كيفيت آموزش عالي در سازمان سنجش آموزش كشور

-         فراهم نمودن مشاركت آموزش عالي ايران در نهادها و سازمان هاي تخصصي حوزه مذكور در سطوح منطقه اي و بين المللي از جمله  INQAAHE و IPQN

-         نيازسنجي پژوهشي و آموزشي در حوزه سنجش علمي، ارزشيابي آموزشي و مميزي كيفيت

-         انجام پژوهش هاي لازم براي شناخت و فراهم آوردن ابزارهاي علمي براي سنجش داوطلبان ورود به آموزش عالي

-         جمع آوري آمار و اطلاعات در زمينه هاي مختلف نظام آموزشي، دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي و تجزيه و تحليل كمي و كيفي آن ها به منظور انجام فرايند ارزشيابي آموزشي

-         انجام تحقيقات لازم جهت  تشخيص رابطه پذيرش دانشجو در رشته هاي مختلف تحصيلي با نياز جامعه در زمينه هاي مختلف به منظور هدايت گزينش داوطلبان در چارچوب اهداف آموزش عالي كشور

-         بررسي نيازهاي دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي به مهارت ها و دانش و تخصص هاي مورد نياز به منظور گزينش دانشجو در رشته هاي ضروري

۸۶۶۳۹۸
تعداد بازدید کل :
۱۱
تعداد افراد آنلاین :
۱۳۹۸/۱۲/۰۵ - ۱۹:۰۱:۱۶
تاریخ :
تلفن: 88923790
نمابر: 88923778
پست الكترونيكي: arzesh@sanjesh.org
نشاني: تهران- خيابان كريم خان زند-بين خيابان استاد نجات اللهي
و خيابان سپهبد قرني- پلاك 204- سازمان سنجش آموزش كشور
طبقه 5- مركز تحقيقات، ارزشيابي، اعتبارسنجي و تضمين كيفيت آموزش عالي