-
تاریخ درج : 1396/01/26    تاریخ بروز رسانی :1396/01/26    تعداد بازدید:114

 

نام و نام خانوادگی: فاطمه آجورلو

محل خدمت: مرکز تحقیقات، ارزشیابی، اعتبارسنجی و تضمین کیفیت آموزش عالی

پست سازمانی: کارشناس امور پژوهشی

رشته شغلی: کارشناس امور پژوهشی

رشته تحصیلی: پژوهشگری علوم اجتماعی

مدرک تحصیلی: لیسانس

آدرس/ ایمیل و سایت:  pajohesh@sanjesh.org

شماره تماس

 

حوزه تخصصی فعالیت:

-         امور اجرایی ترفیع و ارتقاء اعضای هیأت علمی

-         امور اجرایی جذب اعضای هیأت علمی

-         امور مربوط به طرح­های موظف هیأت علمی

-         امور اجرای مربوط به طرح­های موظف گروه­های مرکز

حوزه فعالیت پژوهشی ـ آموزشی

-         منابع انسانی

-        مدیریت ارزیابی عملکرد

۱۹۴۲۹۷
تعداد بازدید کل :
۸
تعداد افراد online :