خانه ارزشیابی آموزشی حوزه های کاری گروه ارزشیابی آموزشی

ارزشیابی بیرونی

-
تاریخ درج : 1396/01/08    تاریخ بروز رسانی :1396/01/08    تعداد بازدید:98

تائید و ممیزی نتایج ارزیابی درونی در جهت تضمین و تعالی کیفی منوط به برنامه‌ریزی و اجرای ارزیابی بیرونی است. بر این اساس، بایستی گروه‌های آموزشی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، ارزیابی درونی خود را به اتمام رسانده و برنامه‌ریزی لازم برای کاربست یافته‌های حاصل را انجام داده باشند. بر این اساس می‌توانند داوطلب اجرای ارزیابی بیرونی شوند. در سال 1390 ارزیابی بیرونی در گروه روانشناسی دانشگاه تهران به انجام رسیده و گزارش آن تدوین شده است؛ ضمناً چندین گروه دیگر نیز داوطلب بوده‌اند که راهنمایی لازم جهت فراهم‌نمودن پیش‌نیازهای ارزیابی بیرونی آن‌ها صورت گرفته است.

وضعیت اجرای ارزیابی بیرونی در گروه‌های آموزشی دانشگاه‌های تابعه

ردیف

نام دانشگاه

نام گروه

انجام ارزیابی

داوطلب ارزیابی

1

تهران

فلسفه

*

 

2

تهران

مدیریت و برنامه‌ریزی آموزشی

*

 

3

رازی

جغرافیا

 

*

4

رازی

علوم دامی

 

*

5

رازی

زیست‌شناسی

*

 

6

سمنان

ادبیات فارسی

 

*

7

شاهد

ریاضی

 

*

8

شاهد

برق- قدرت

 

*

9

شاهد

زیست‌شناسی

 

*

10

شیراز

ترویج و آموزش کشاورزی

*

 

11

شیراز

جامعه‌شناسی

*

 

12

شیراز

مدیریت و برنامه‌ریزی آموزشی

*

 

13

صنعتی امیرکبیر

ریاضی

 

*

14

کردستان

ادبیات فارسی

*

 

۱۹۴۳۰۲
تعداد بازدید کل :
۸
تعداد افراد online :