چشم انداز و ماموریت های مرکز تحقیقات، ارزشیابی، اعتبارسنجی و تضمین کیفیت آموزش عالی

چشم انداز

 

استقرار نظام جامع ارزشیابی،اعتبارسنجی و تضمین کیفیت آموزش عالی با هدف ارتقای کیفیت علمی و در راستای دستیابی به کسب جایگاه اول علمی در سطح منطقه و حضور موثر و سازنده در مجامع بین المللی

 

مأموریت ها

سازمان سنجش آموزش کشور دارای دو مأموریت اصلی است: الف) سنجش علمی، ب) ارزشیابی آموزشی. به تبع این مأموریت ها انتظار می‌رود مرکز تحقیقات، مدیریت و راهبری فعالیت‌های پژوهشی (بنیادی، کاربردی، تحقیق و توسعه‌ای) سازمان در این دو زمینه را به انجام رساند؛ از سویی دیگر این مرکز دارای وظایف دیگری در حوزه آموزشی ـ ترویجی و ارائه خدمات تخصصی به مخاطبان و ذی‌نفعان سازمان نیز می‌باشد. بر این اساس حیطة مأموریت‌های سازمان را می‌توان در زمینه‌های زیر خلاصه کرد:

 

1- پژوهشی:

در این بخش انتظار می‌رود مرکز تحقیقات به مدیریت و برنامه‌ریزی فعالیت‌های پژوهشی در جهت تحقق کارا و اثربخش مأموریت‌های اصلی سازمان بپردازد. بر این اساس مرکز تحقیقات مرکزی نمونه و در طراز اول در سطح ملی و منطقه در زمینه برنامه‌ریزی و اجرای پژوهش و تحقیق در دو زمینه الف ـ سنجش علمی و رویکردها و روش‌های علمی و بهینه سنجش دانش، نگرش و مهارت‌های افراد شایسته برای ورود به دوره‌های مختلف آموزش عالی و ب ـ ارزشیابی آموزشی در جهت طراحی و استقرار نظام جامع ارزشیابی، اعتبارسنجی و تضمین کیفیت در سطوح مختلف نظام آموزش عالی کشور خواهد بود.

 

2-آموزشی، ترویجی و ارائه خدمات تخصصی:

در جهت کاربست فعالیت‌های پژوهشی و تخصصی، مرکز تحقیقات به ارائه خدمات مشاوره و راهنمایی، طراحی و برگزاری دوره‌ها و کارگاه‌های آموزشی در زمینه سنجش و اندازه‌گیری آموزشی، ارزشیابی آموزشی، تبعات و پیامدهای اجتماعی آنها اقدام می‌نماید و از این رو انتظار می‌رود که مرکز تحقیقات با کیفیت‌ترین دوره‌های آموزشی تخصصی کوتاه‌مدت و کارگاه‌های آموزشی و خدمات مشاوره و راهنمایی را در این دو حوزه طراحی، برگزار و ارائه نماید.

بنابراین کمک به توسعه پژوهش در حوزه ارزشیابی و سنجش آموزشی، برنامه‌ریزی، اجرا و ارزیابی فعالیت‌های پژوهشی و تحقیقی، دوره‌ها و کارگاه‌های آموزشی و خدمات مشاوره و راهنمایی طراز اول در سطوح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی در زمینه سنجش علمی و ارزشیابی کیفیت نظام آموزشی به منظور تبدیل سازمان سنجش آموزش کشور به نهاد ملی تخصصی سنجش علمی، ارزشیابی و اعتبارسنجی نظام آموزش کشور به عنوان چشم‌انداز و مأموریت اصلی مرکز محسوب می‌شود.

 

۸۶۶۳۶۷
تعداد بازدید کل :
۴۶
تعداد افراد آنلاین :
۱۳۹۸/۱۲/۰۵ - ۱۸:۴۵:۰۸
تاریخ :
تلفن: 88923790
نمابر: 88923778
پست الكترونيكي: arzesh@sanjesh.org
نشاني: تهران- خيابان كريم خان زند-بين خيابان استاد نجات اللهي
و خيابان سپهبد قرني- پلاك 204- سازمان سنجش آموزش كشور
طبقه 5- مركز تحقيقات، ارزشيابي، اعتبارسنجي و تضمين كيفيت آموزش عالي