خانه ارزشیابی آموزشی گروه ارزشیابی آموزشی- معرفی اعضاء

اکبر خرسندی یامچی

-
تاریخ درج : 1395/12/25    تاریخ بروز رسانی :1396/03/28    تعداد بازدید:344

نام نام‌خانوادگی: اکبر خرسندی یامچی

محل خدمت: مرکز تحقیقات سازمان سنجش آموزش کشور

پست سازمانی: کارشناس امور پژوهشی

رشته شغلی:  کارشناس امور پژوهشی

رشته تحصیلی: مدیریت آموزش عالی  

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

آدرس ایمیل/ وب­سایت: a.khorsandi1983@gmail.com

 

حوزه تخصصی فعالیت: ارزشیابی و تضمین کیفیت آموزش

حوزه فعالیت های پژوهشی/آموزشی:

مدیریت و تضمین کیفیت آموزش، مدیریت و رهبری آموزش عالی، سیاست­گذاری و  برنامه­ریزی آموزش، آموزش و بهسازی منابع انسانی، مدیریت رفتار سازمانی    

۲۵۵۰۲۵
تعداد بازدید کل :
۹
تعداد افراد online :