خانه گروه های پژوهشی معرفی اعضاء گروه ارزشیابی آموزشی

فرانک مختاریان

-
تاریخ درج : 1395/12/25    تاریخ بروز رسانی :1396/08/23    تعداد بازدید:249

نام نام‌خانوادگی: فرانک مختاریان

محل خدمت: مرکز تحقیقات، ارزشیابی، اعتبارسنجی و تضمین کیفیت آموزش عالی

پست سازمانی:

کارشناس امور پژوهشی

رشته شغلی: کارشناس امور پژوهشی

رشته تحصیلی: مدیریت آموزشی

مدرک تحصیلی: دکتری

آدرس ایمیل/ وب­سایت:

Mokhtarian_fa@alumni.ut.ac.ir

 

حوزه تخصصی فعالیت:

-  ارزشیابی کیفیت در آموزش عالی

-  ارزشیابی عملکرد

-  منابع انسانی

حوزه فعالیت های پژوهشی/آموزشی:

- ارزشیابی آموزشی

- ارزشیابی عملکرد

مدیریت آموزشی

- منابع انسانی

- کیفیت در آموزش عالی

۲۲۴۷۰۹
تعداد بازدید کل :
۵
تعداد افراد online :