خانه آزمون سراسری دفترچه ها

دفترچه انتخاب رشته آزمون سراسری سال 1399 (شماره 2)

- دفترچه انتخاب رشته آزمون سراسری سال 1399 (شماره 2)
تاریخ درج : 1399/03/12    تاریخ بروز رسانی :1399/03/12    تعداد بازدید:60

-دفترچه راهنمای انتخاب رشته آزمون سراسری سال 1399 (گروه ازمایشی علوم انسانی) (بخش اول) (بخش دوم)-

-دفترچه راهنمای انتخاب رشته آزمون سراسری سال 1399 (گروه آزمایشی علوم ریاضی) (بخش اول) (بخش دوم)
-دفترچه راهنمای انتخاب رشته آزمون سراسری سال 1399 (گروه آزمایشی علوم تجربی) (بخش اول) (بخش دوم)

-دفترچه راهنمای انتخاب رشته آزمون سراسری سال 1399 (گروه آزمایشی هنر و زبان های خارجی)
-دفترچه راهنمای انتخاب رشته آزمون سراسری سال 1399 (بخش پیوست ها)
-اصلاحات و جداول دفترچه انتخاب رشته با آزمون سراسری99

۱۰۵۶۴۰۹
تعداد بازدید کل :
۱۱
تعداد افراد آنلاین :
۱۳۹۹/۰۴/۱۹ - ۱۲:۱۵:۳۹
تاریخ :
تلفن: 88923790
نمابر: 88923778
پست الكترونيكي: arzesh@sanjesh.org
نشاني: تهران- خيابان كريم خان زند-بين خيابان استاد نجات اللهي
و خيابان سپهبد قرني- پلاك 204- سازمان سنجش آموزش كشور
طبقه 5- مركز تحقيقات، ارزشيابي، اعتبارسنجي و تضمين كيفيت آموزش عالي