خانه کنفرانس ها و همایش ها کنفرانس ها و همایش ها -مجموعه مقالات

دومین کنفرانس بین‌المللی و سیزدهمین کنفرانس ملی ارزیابی کیفیت در نظام‌های دانشگاهی

-دومین کنفرانس بین‌المللی و سیزدهمین کنفرانس ملی ارزیابی کیفیت در نظام‌های دانشگاهی
تاریخ درج : 1398/04/18    تاریخ بروز رسانی :1398/04/18    تعداد بازدید:98

دومین کنفرانس بین‌المللی و سیزدهمین کنفرانس ملی ارزیابی کیفیت در نظام‌های دانشگاهی

برگزارکننده همایش: دانشگاه شیراز

گردآورنده مقالات: مرکز نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه شیراز

زمان برگزاری: خرداد سال 1398

مکان برگزاری: دانشگاه شیراز

جهت دریافت فایل مجموعه مقالات دومین کنفرانس بین‌المللی و سیزدهمین کنفرانس ملی ارزیابی کیفیت در نظام‌های دانشگاهی به لینک‌های زیر مراجعه شود.

بخش اول

بخش دوم

بخش سوم

یخش چهارم

بخش پنجم