خانه آمار کاربردی حوزه های کاری- آمارکاربردی

حوزه های کاری- آمارکاربردی

حوزه های کاری- آمارکاربردی
تاریخ درج : 1395/12/18    تاریخ بروز رسانی :1398/03/05    تعداد بازدید:2774

1. انجام پژوهش و مطالعه آمار کاربردی در حوزه سنجش و ارزشیابی آموزشی

2. پژوهش در زمینه مدلهای آماری متناسب در ارتباط با نیازهای مطالعاتی سازمان، دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی

3. نیازسنجی پژوهشی و آموزشی از سایر گروه‌های مرکز و سازمان در حوزه آمار و انفورماتیک

4. استفاده از  روش‌های مناسب برای تجزیه و تحلیل‌های آماری

5. استفاده از روش های نوین  گردآوری نمونه‌های مورد نیاز در زمینه‌های مورد مطالعه

6. انجام پژوهش‌های لازم در ایجاد مدل‌های آماری و تهیه نرم‌افزارها، برقراری آزمون‌های آماری و روش‌های نمونه‌گیری

7. ارائه روش‌های لازم جهت طرح‌های مطالعاتی در تدوین برنامه‌های آماری آنها

8. طراحی پرسشنامه‌های آماری متناسب در مطالعات میدانی

9. تلخیص، تفسیر و بکارگیری مقاله‌های کاربردی آماری در پروژه‌های سازمان

10. انجام همکاری‌های لازم با کمیته آمارهای بخش آموزش عالی جهت ارائه روش‌های علمی و اجرایی در زمینه استقرار نظام آماری در سازمان سنجش و همچنین جمع‌آوری داده‌ها و پردازش آنها

11. بررسی و شناخت نرم‌افزارهای موجود در ارتباط با اهداف کاربردی در مطالعات مرتبط با آموزش، ارزشیابی، سنجش و اندازه‌گیری

12. طراحی و پشتیبانی سایت مرکز و نرم افزارهای کاربردی مورد نیاز مرکز تحت نظارت معاونت فناوری اطلاعات و ارتباطات و اداره کل حراست و حفاظت آزمونها

13. جمع‌آوری آمار و اطلاعات لازم به منظور تصمیم‌گیری، برنامه‌ریزی، پژوهش و کنترل

14. ایجاد پایگاه اطلاعات آماری مرکز تحقیقات، ارزشیابی، اعتبارسنجی و تضمین کیفیت آموزش عالی جهت اطلاع‌رسانی به صورت آمارهای منظم و تحلیلی

15. انجام سایر وظائف علمی و تحقیقاتی محوله از طرف مقام مافوق

16. برگزای و یا مشارکت در کارگاه‌های آموزش، ،نشست‌های علمی و کنفرانس‌های ملی و بین المللی

 
۱۵۶۷۵۸۷
تعداد بازدید کل :
۷۹
تعداد افراد آنلاین :
۱۴۰۰/۰۳/۲۵ - ۰۵:۲۹:۳۰
تاریخ :
تلفن: 88923790
نمابر: 88923778
پست الكترونيكي: arzesh@sanjesh.org
نشاني: تهران- خيابان كريم خان زند-بين خيابان استاد نجات اللهي
و خيابان سپهبد قرني- پلاك 204- سازمان سنجش آموزش كشور
طبقه 5- مركز تحقيقات، ارزشيابي، اعتبارسنجي و تضمين كيفيت آموزش عالي