خانه آمار کاربردی حوزه های کاری- آمارکاربردی

حوزه های کاری- آمارکاربردی

حوزه های کاری- آمارکاربردی
تاریخ درج : 1395/12/18    تاریخ بروز رسانی :1395/12/23    تعداد بازدید:1130
 1.     انجام پژوهش و مطالعه آمار کاربردی در حوزه سنجش و ارزشیابی آموزشی
 2.     پژوهش در زمینه مدلهای آماری متناسب در ارتباط با نیازهای مطالعاتی سازمان، دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی
 3.     نیازسنجی پژوهشی و آموزشی از سایر گروه‌های مرکز و سازمان در حوزه آمار و انفورماتیک
 4.     استفاده از  روش‌های مناسب برای تجزیه و تحلیل‌های آماری
 5.     استفاده از روش های نوین  گردآوری نمونه‌های مورد نیاز در زمینه‌های مورد مطالعه
 6.     انجام پژوهش‌های لازم در ایجاد مدل‌های آماری و تهیه نرم‌افزارها، برقراری آزمون‌های آماری و روش‌های نمونه‌گیری
 7.     ارائه روش‌های لازم جهت طرح‌های مطالعاتی در تدوین برنامه‌های آماری آنها
 8.     طراحی پرسشنامه‌های آماری متناسب در مطالعات میدانی
 9.     تلخیص، تفسیر و بکارگیری مقاله‌های کاربردی آماری در پروژه‌های سازمان
 10.     انجام همکاری‌های لازم با کمیته آمارهای بخش آموزش عالی جهت ارائه روش‌های علمی و اجرایی در جمع‌آوری داده‌ها و پردازش آنها و ایجاد پایگاه اطلاعاتی وزارت متبوع
 11.     بررسی و شناخت نرم‌افزارهای موجود در ارتباط با اهداف کاربردی در مطالعات مرتبط با آموزش، ارزشیابی، سنجش و اندازه‌گیری
 12.     طراحی و پشتیبانی سایت مرکز و نرم افزارهای کاربردی مورد نیاز مرکز تحت نظارت معاونت فناوری اطلاعات و ارتباطات و اداره کل حراست و حفاظت آزمونها
 13.     جمع‌آوری آمار و اطلاعات لازم به منظور تصمیم‌گیری، برنامه‌ریزی، پژوهش و کنترل
 14.     ایجاد پایگاه اطلاعات آماری مرکز تحقیقات، ارزشیابی، اعتبارسنجی و تضمین کیفیت آموزش عالی جهت اطلاع‌رسانی به صورت آمارهای منظم و تحلیلی
 15.     انجام سایر وظائف علمی و تحقیقاتی محوله از طرف مقام مافوق
 
۳۸۹۳۳۹
تعداد بازدید کل :
۱۸
تعداد افراد آنلاین :
۱۳۹۸/۰۲/۰۲ - ۰۹:۰۹:۲۶
تاریخ :
تلفن: 88923790
نمابر: 88923778
پست الكترونيكي: arzesh@sanjesh.org
نشاني: تهران- خيابان كريم خان زند-بين خيابان استاد نجات اللهي
و خيابان سپهبد قرني- پلاك 204- سازمان سنجش آموزش كشور
طبقه 5- مركز تحقيقات، ارزشيابي، اعتبارسنجي و تضمين كيفيت آموزش عالي