تاریخ جلسات برگزار شده در سال 1395

ردیف

تاریخ

روز

ساعت

1

1395/07/05

دوشنبه

14:30-16:30

2

1395/12/09

دوشنبه

15-17

۸۶۶۳۵۸
تعداد بازدید کل :
۴۰
تعداد افراد آنلاین :
۱۳۹۸/۱۲/۰۵ - ۱۸:۳۶:۱۴
تاریخ :
تلفن: 88923790
نمابر: 88923778
پست الكترونيكي: arzesh@sanjesh.org
نشاني: تهران- خيابان كريم خان زند-بين خيابان استاد نجات اللهي
و خيابان سپهبد قرني- پلاك 204- سازمان سنجش آموزش كشور
طبقه 5- مركز تحقيقات، ارزشيابي، اعتبارسنجي و تضمين كيفيت آموزش عالي