تاریخ جلسات برگزار شده در سال 1394

ردیف

تاریخ

روز

ساعت

1

1394/04/09

سه شنبه

11-13

2

1394/07/13

دوشنبه

15-17

3

1394/08/25

دوشنبه

15-17

4

1394/09/10

دوشنبه

14-16

5

1394/11/20

سه شنبه

14:30-16

۸۶۷۹۷۶
تعداد بازدید کل :
۳
تعداد افراد آنلاین :
۱۳۹۸/۱۲/۰۷ - ۰۴:۰۵:۱۰
تاریخ :
تلفن: 88923790
نمابر: 88923778
پست الكترونيكي: arzesh@sanjesh.org
نشاني: تهران- خيابان كريم خان زند-بين خيابان استاد نجات اللهي
و خيابان سپهبد قرني- پلاك 204- سازمان سنجش آموزش كشور
طبقه 5- مركز تحقيقات، ارزشيابي، اعتبارسنجي و تضمين كيفيت آموزش عالي