تاریخ جلسات برگزار شده در سال 1393

ردیف

تاریخ

روز

ساعت

1

1393/02/15

دوشنبه

15-17

2

1393/08/05

دوشنبه

15-17

3

1393/12/13

چهارشنبه

10-12:30

۸۶۶۳۱۱
تعداد بازدید کل :
۱۷
تعداد افراد آنلاین :
۱۳۹۸/۱۲/۰۵ - ۱۸:۰۷:۱۸
تاریخ :
تلفن: 88923790
نمابر: 88923778
پست الكترونيكي: arzesh@sanjesh.org
نشاني: تهران- خيابان كريم خان زند-بين خيابان استاد نجات اللهي
و خيابان سپهبد قرني- پلاك 204- سازمان سنجش آموزش كشور
طبقه 5- مركز تحقيقات، ارزشيابي، اعتبارسنجي و تضمين كيفيت آموزش عالي