تاریخ جلسات برگزار شده در سال 1392

ردیف

تاریخ

روز

ساعت

1

1392/02/03

سه شنبه

10-12

2

1392/03/07

سه شنبه

14-16

3

1392/06/09

شنبه

10-12:30

4

1392/07/08

دوشنبه

15-17:30

5

1392/09/18

دوشنبه

15-17

6

1392/12/12

سه شنبه

15-17

۸۶۷۹۵۷
تعداد بازدید کل :
۴
تعداد افراد آنلاین :
۱۳۹۸/۱۲/۰۷ - ۰۳:۳۳:۱۰
تاریخ :
تلفن: 88923790
نمابر: 88923778
پست الكترونيكي: arzesh@sanjesh.org
نشاني: تهران- خيابان كريم خان زند-بين خيابان استاد نجات اللهي
و خيابان سپهبد قرني- پلاك 204- سازمان سنجش آموزش كشور
طبقه 5- مركز تحقيقات، ارزشيابي، اعتبارسنجي و تضمين كيفيت آموزش عالي