تاریخ جلسات برگزار شده در سال 1391

ردیف

تاریخ

روز

ساعت

1

1391/03/02

سه شنبه

11-13

2

1391/05/03

سه شنبه

11-13

3

1391/08/16

سه شنبه 

10:30-12:30

4

1391/10/19

 سه شنبه

10:30-12:30  

۸۶۶۲۸۷
تعداد بازدید کل :
۲۵
تعداد افراد آنلاین :
۱۳۹۸/۱۲/۰۵ - ۱۷:۴۲:۱۹
تاریخ :
تلفن: 88923790
نمابر: 88923778
پست الكترونيكي: arzesh@sanjesh.org
نشاني: تهران- خيابان كريم خان زند-بين خيابان استاد نجات اللهي
و خيابان سپهبد قرني- پلاك 204- سازمان سنجش آموزش كشور
طبقه 5- مركز تحقيقات، ارزشيابي، اعتبارسنجي و تضمين كيفيت آموزش عالي