تاریخ جلسات برگزار شده در سال 1390

ردیف

تاریخ

روز

ساعت

1

1390/01/30

سه شنبه

11-12:30

2

1390/05/10

دو شنبه

11-12:30

3

1390/09/01

سه شنبه

15-17

4

1390/10/10

سه شنبه

10:30-12

5

1390/12/02

سه شنبه

15-17

۸۶۷۹۷۵
تعداد بازدید کل :
۵
تعداد افراد آنلاین :
۱۳۹۸/۱۲/۰۷ - ۰۳:۵۸:۵۵
تاریخ :




























تلفن: 88923790
نمابر: 88923778
پست الكترونيكي: arzesh@sanjesh.org
نشاني: تهران- خيابان كريم خان زند-بين خيابان استاد نجات اللهي
و خيابان سپهبد قرني- پلاك 204- سازمان سنجش آموزش كشور
طبقه 5- مركز تحقيقات، ارزشيابي، اعتبارسنجي و تضمين كيفيت آموزش عالي