تاریخ جلسات برگزار شده در سال 1389

ردیف

تاریخ

روز

ساعت

1

1389/03/11

سه شنبه

10:30-12

2

1389/03/18

سه شنبه

11-12:30

3

1389/03/25

سه شنبه

11-12:30

4

1389/04/08

سه شنبه

11-12

5

1389/07/27

سه شنبه

11-12

6

1389/08/04

سه شنبه

11-12:30

7

1389/09/30

سه شنبه

11-12:30

8

1389/11/11

دو شنبه

14-16

9

1389/12/17

سه شنبه

11-12:30

۹۱۲۸۷۵
تعداد بازدید کل :
۴
تعداد افراد آنلاین :
۱۳۹۹/۰۱/۱۲ - ۰۲:۳۹:۳۳
تاریخ :
تلفن: 88923790
نمابر: 88923778
پست الكترونيكي: arzesh@sanjesh.org
نشاني: تهران- خيابان كريم خان زند-بين خيابان استاد نجات اللهي
و خيابان سپهبد قرني- پلاك 204- سازمان سنجش آموزش كشور
طبقه 5- مركز تحقيقات، ارزشيابي، اعتبارسنجي و تضمين كيفيت آموزش عالي