خانه بانک اطلاعات پایان‌نامه‌ها - ارزشیابی آموزشی

ارزیابی درونی گروه آموزشی باستان‌شناسی در دانشگاه محقق اردبیلی

-پدید آور: طوبی موسوی*******کارشناسی ارشد*******1393
تاریخ درج : 1398/02/08    تاریخ بروز رسانی :1398/02/08    تعداد بازدید:107

ردیف

دانشگاه عنوان مقطع پژوهشگر راهنما مشاور سال
 1 محقق اردبیلی
ارزیابی درونی گروه آموزشی باستان‌شناسی در دانشگاه محقق اردبیلی کارشناسی ارشد طوبی موسوی
مهدی معینی کیا عادل زاهد بابلان
1393
  • چکیده
    • جهت پویایی یک سیستم آموزشی همواره باید این سیستم در معرض ارزشیابی قرار گیرد تا نقاط ضعف و قدرت آن مشخص گردد. در واقع ارزشیابی آموزشی به منظور ایجاد ملاک هایی روشن و واضح جهت قضاوت درباره چگونگی عملکرد نظام آموزشی انجام می گیرد که در نهایت هدف آن بهبود کیفیت آموزشی و ایجاد بهره وری بیش تر در آن نظام است. هدف این پژوهش به منظور بررسی ارزیابی درونی گروه آموزشی باستان‌شناسی در دانشگاه محقق اردبیلی انجام شده است. روش پژوهش توصیفی پژوهشی می‌باشد. جامعه آماری شامل مدیر گروه، اعضای هیات علمی، دانشجویان می‌باشد. روش نمونه گیری در این پژوهش بصورت اتفاقی بوده است که نمونه آماری در این پژوهش شامل مدیر گروه گروه باستان‌شناسی، 5 نفر از اعضای هیات علمی و 78 نفر از دانشجویان می‌باشد. برای گردآوری اطلاعات از سه نوع پرسشنامه مدیر گروه، اعضای هیات علمی و دانشجویان استفاده شده است. داده‌های پرسشنامه مدیر گروه و اعضای هیات علمی در دانشگاه و دانشجویان در چارچوب تعداد و حجم نمونه در مکان‌های دانشگاه و خوابگاه‌ها جمع‌آوری شده است. در این پژوهش با توجه به مقیاس‌های اندازه‌گیری و داده‌های موجود، برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از وضعیت موجود عامل‌ها، بر اساس الزامات مصوبه کمیته ارزیابی درونی گروه آموزشی باستان‌شناسی که مشخص کننده وضعیت مطلوب گروه می‌باشد، مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج داده‌ها نشان می‌دهد که عامل‌ مدیریت و سازماندهی گروهی، اهداف و رسالت گروه، عامل هیأت علمی، عامل دوره‌های آموزشی و برنامه‌‌های درسی گروه، عامل امکانات و تجهیزات آموزشی سطح نسبتامطلوب کسب کردند. اما عامل دانشجویان در سطح مطلوب و فرایند یاددهی- یادگیری در سطح نامطلوب بدست آمده است. در مجموع گروه سطح نسبتامطلوب را کسب کرد.
۸۶۶۱۶۷
تعداد بازدید کل :
۵۸
تعداد افراد آنلاین :
۱۳۹۸/۱۲/۰۵ - ۱۷:۲۲:۵۳
تاریخ :
تلفن: 88923790
نمابر: 88923778
پست الكترونيكي: arzesh@sanjesh.org
نشاني: تهران- خيابان كريم خان زند-بين خيابان استاد نجات اللهي
و خيابان سپهبد قرني- پلاك 204- سازمان سنجش آموزش كشور
طبقه 5- مركز تحقيقات، ارزشيابي، اعتبارسنجي و تضمين كيفيت آموزش عالي