خانه بانک اطلاعات پایان‌نامه‌ها - ارزشیابی آموزشی

انطباق و پیاده‌سازی ارزیابی درونی در گروه آموزش ابتدایی استان خراسان جنوبی

- پدید آور: نرجس اردوانی*******کارشناسی ارشد*******1393
تاریخ درج : 1398/02/08    تاریخ بروز رسانی :1398/02/08    تعداد بازدید:124

ردیف

دانشگاه عنوان مقطع پژوهشگر راهنما مشاور سال
 1 بیرجند
انطباق و پیاده‌سازی ارزیابی درونی در گروه آموزش ابتدایی استان خراسان جنوبی کارشناسی ارشد نرجس اردوانی
محسن آیتی احمد خامسان
1393
  • چکیده
    • در سیستم آموزش و پرورش گروه‌های آموزشی کارآمدترین نهاد و عضو مهم آموزش و پرورش است که از طریق شناساندن بهترین راهبردهای آموزش، بازنگری در نظام آموزش و با استفاده از تکنولوژی و فناوری‌های نوین می‌تواند تکنیک‌های نوین آموزشی و پرورشی را در راستای ارتقاء علمی کشور بکارگیری نماید. نظر به نقش و اهمیت این گروه‌ها به عنوان محوری‌ترین حوزه‌ی تأثیرگذار در ارتقای کیفیت آموزش، جهت رشد و ارتقای این کیفیت، ارزیابی مستمر در سطح گروه آموزشی گامی موثر خواهد بود از طرفی لازم است این ارزیابی بر مبنای الگویی مناسب و روش‌های علمی باشد تا به واسطه‌ی آن، نقاط قوت و ضعف شناسایی شده و بر اساس آن پیشنهادات عملیاتی مناسبی برای ارتقای فعالیت‌های آموزشی و پرورشی گروه آموزشی ارائه و بکار بسته شود. این پژوهش با هدف انطباق و پیاده‌سازی ارزیابی درونی در گروه آموزش ابتدایی استان خراسان جنوبی به دنبال ارائه‌ی الگویی مناسب برای ارزیابی گروه‌های آموزش ابتدایی انجام شده است. به این منظور از روش تحقیق ارزشیابی استفاده شد و اطلاعات مورد نیاز از مدیرگروه، اعضای گروه و کارشناسان آموزش مناطق از طریق سرشماری کامل و در مورد جامعه‌ی معلمان و گروه‌های آموزشی مناطق با انتخاب نمونه‌ای به حجم280 نفر به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای تصادفی و از طریق مشاهده، مصاحبه و پرسشنامه‌های محقق ساخته جمع آوری گردید. نتایج پژوهش نشان داد؛ با توجه به پیاده‌سازی موفقیت آمیز مراحل ارزیابی درونی در گروه‌ آموزش ابتدایی، می‌توان اذعان داشت ارزیابی درونی قابلیت اجرا در این گروه‌ها را دارد و برای ارزیابی و بهبود کیفیت فعالیت‌های گروه می‌توان به اجرای مراحل ارزیابی درونی پرداخت. همچنین نتایج ارزیابی نشان داد میانگین وزنی بدست آمده در عامل اعضای گروه (2.66) وضعیت مطلوب گروه در این عامل را نشان می‌دهد و میانگین وزنی عامل‌های اهداف، ساختار سازمانی و مدیریت گروه(2.25)، دوره‌ها و کارگاه‌های آموزشی(2.16)، معلمان و گروه‌های آموزشی مناطق(2.2) و نظارت راهنمایی آموزشی (2.2) نشان دهنده‌ی وضعیت نسبتاً مطلوب گروه در این عامل‌ها و عامل بودجه، فضا، امکانات و تجهیزات گروه با امتیاز(1.6) نشان دهنده‌ی وضعیت نامطلوب این عامل می‌باشد.
۸۶۸۰۲۰
تعداد بازدید کل :
۳
تعداد افراد آنلاین :
۱۳۹۸/۱۲/۰۷ - ۰۵:۰۰:۴۴
تاریخ :
تلفن: 88923790
نمابر: 88923778
پست الكترونيكي: arzesh@sanjesh.org
نشاني: تهران- خيابان كريم خان زند-بين خيابان استاد نجات اللهي
و خيابان سپهبد قرني- پلاك 204- سازمان سنجش آموزش كشور
طبقه 5- مركز تحقيقات، ارزشيابي، اعتبارسنجي و تضمين كيفيت آموزش عالي