گروه های پژوهشی- ارزشیابی آموزشی -حوزه های کاری

۱۵۶۷۵۸۵
تعداد بازدید کل :
۷۹
تعداد افراد آنلاین :
۱۴۰۰/۰۳/۲۵ - ۰۵:۲۸:۱۴
تاریخ :
تلفن: 88923790
نمابر: 88923778
پست الكترونيكي: arzesh@sanjesh.org
نشاني: تهران- خيابان كريم خان زند-بين خيابان استاد نجات اللهي
و خيابان سپهبد قرني- پلاك 204- سازمان سنجش آموزش كشور
طبقه 5- مركز تحقيقات، ارزشيابي، اعتبارسنجي و تضمين كيفيت آموزش عالي