معرفی گروه ارزشیابی آموزشی

پس از استقرار مرکز تحقیقات، ارزشیابی، اعتبارسنجی و تضمین کیفیت آموزش عالی، گروه پژوهشی ارزشیابی آموزشی به عنوان یکی از زیرگروه های پژوهشی مرکز تحقیقات، فعالیت خود را آغاز نمود. حوزه های اصلی فعالیت های این گروه عبارتند از: ارزشیابی درونی، ارزشیابی بیرونی، اعتبارسنجی و تضمین کیفیت اموزش عالی و در نهایت، ارزشیابی عملکرد . در ادامه، اهم فعالیت های این گروه معرفی شده است:

 -طراحی سازوکارهای ارزشیابی و مدیریت کیفیت در نظام آموزش عالی جهت بازنمایی التزام اجتماعی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی

- تدوین و ارائه برنامه جهت فراهم آوردن زمینه مشارکت و تعامل کلیه ذی‌نفعان آموزش عالی در ارتقای کیفیت آن.

- ایجاد زمینه‌های لازم برای استقرار نظام درونی تضمین کیفیت (خود- ارزیابی) در آموزش عالی

- طراحی و ارائه ساختار جامع سنجش، ارزشیابی و تضمین کیفیت در سطوح مختلف نظام آموزش عالی

- طراحی و ارائه سازوکارهای پشتیبانی و انگیزشی جهت اجرای فعالیت های ارزشیابی در نظام دانشگاهی

- طراحی و ارائه ساز و کارهای لازم جهت تدارک تمهیدات لازم جهت کاربست پیشنهادهای ارزیابی در سطوح مختلف نظام آموزش عالی

- فراهم نمودن زمینه و ساز و کارهای تبادل تجربه و اطلاعات بین دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و تشکیل شبکه‌های مدیریت کیفیت

- فراهم نمودن زمینه تشکیل کمیته‌های تخصصی و کمیسیون‌های اعتبارسنجی با مشارکت فرهنگستان‌ها و انجمن‌های علمی

- تدوین استانداردهای (الزامات) ممیزی، ارزیابی و اعتبارسنجی و ایجاد بانک اطلاعات و داده‌ها برای کاربرد در نظام مدیریت کیفیت آموزش عالی

- تدوین سیاست‌ها و خط‌مشی‌های مدیریت و تضمین کیفیت در سطوح مختلف  نظام آموزش عالی (برنامه، گروه، دانشکده و دانشگاه) جهت تصویب و ابلاغ در مراجع ذی‌صلاح

- آینده‌نگری، آینده پژوهی و تعیین اولویت‌های نظام مدیریت کیفیت آموزش عالی

- جلب همفکری، مشارکت و تشریک مساعی بین صاحب‌نظران و متخصصان حوزه ارزیابی، سیاست‌گذاران، مجریان و نهادهای متولی و ذی‌صلاح (فرهنگستان‌ها، انجمن‌های علمی و...) در امر مدیریت کیفیت آموزش عالی

- فراهم نمودن مقدمات حضور آموزش عالی ایران در نهادها و سازمان تخصصی حوزه مذکور در سطوح منطقه‌ای و بین‌المللی از جمله IPQN , INQAAHE.

- طراحی و ارائه ساز و کارها و رهنمودهای لازم در حوزه مدیریت کیفیت آموزش عالی

- فراهم نمودن زمینه تشکیل شبکه مدیریت کیفیت آموزش عالی

- طراحی و برگزاری کارگاهها و دوره‌های آموزشی مدیریت کیفیت آموزش عالی

- همکاری با نهادهای بین‌المللی مدیریت کیفیت آموزش عالی

- فرا- ارزیابی فرایند اجرایی ارزیابی کیفیت و تدوین گزارش‌های عارضه‌یابی

- نیازسنجی و نیازآفرینی پژوهشی و ‌آموزشی گروه و تدوین و ارائه پیشنهادهای همکاری‌های متقابل با سایر گروهها و واحدهای سازمان.

- ایجاد سیستم‌های پویای اطلاعاتی به منظور ارزشیابی علمی سطوح مختلف نظام آموزشی.

- همکاری و هماهنگی با سایر گروه‌های مرکز در زمینه تحقق هدف‌ها و وظایف واحد مربوط.

- ارزشیابی برنامه‌ها و مواد آموزشی در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی.

۱۵۶۷۵۶۰
تعداد بازدید کل :
۶۶
تعداد افراد آنلاین :
۱۴۰۰/۰۳/۲۵ - ۰۵:۱۴:۳۶
تاریخ :
تلفن: 88923790
نمابر: 88923778
پست الكترونيكي: arzesh@sanjesh.org
نشاني: تهران- خيابان كريم خان زند-بين خيابان استاد نجات اللهي
و خيابان سپهبد قرني- پلاك 204- سازمان سنجش آموزش كشور
طبقه 5- مركز تحقيقات، ارزشيابي، اعتبارسنجي و تضمين كيفيت آموزش عالي