خانه بانک اطلاعات بانک اطلاعات - مجموعه مقالات

مجموعه مقالات

-مجموعه مقالات
تاریخ درج : 1397/10/26    تاریخ بروز رسانی :1398/04/18    تعداد بازدید:1518

1. مجموعه مقالات دومین کنفرانس بین‌المللی و سیزدهمین کنفرانس ملی ارزیابی کیفیت در نظام‌های دانشگاهی- دانشگاه شیراز- 1398- (مجموعه مقالات)

2. مجموعه مقالات دوازدهمین همایش و نخستین کنفرانس بین المللی ارزیابی کیفیت در نظام دانشگاهی- دانشگاه الزهرا- 1397(مجموعه مقالات)

3. مجموعه مقالات یازدهمین همایش و چهارمین کنفرانس ملی ارزیابی کیفیت در نظام های دانشگاهی- دانشگاه تبریز - 1396(مجموعه مقالات)

4. مجموعه مقالات دهمین همایش و سومین کنفرانس ملی ارزیابی کیفیت در نظام های دانشگاهی- دانشگاه تربیت مدرس - 1395(مجموعه مقالات)

5. مجموعه مقالات هشتمین همایش و اولین کنفرانس ملی ارزیابی کیفیت در نظام های دانشگاهی - دانشگاه صنعتی شریف - 1393 (مجموعه مقالات)

6. مجموعه مقالات چهارمین همایش ارزیابی کیفیت در نظام دانشگاهی - پردیس هنرهای زیبا دانشگاه تهران – 1389(مجموعه مقالات)

6. مجموعه مقالات سومین همایش ارزیابی کیفیت در نظام دانشگاهی- پردیس هنرهای زیبا دانشگاه تهران – 1386(مجموعه مقالات)

7.مجموعه مقالات دومین همایش ارزیابی کیفیت در نظام دانشگاهی-دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران-1385(مجموعه مقالات)


۱۵۶۷۴۳۶
تعداد بازدید کل :
۲۸
تعداد افراد آنلاین :
۱۴۰۰/۰۳/۲۵ - ۰۴:۰۳:۲۴
تاریخ :
تلفن: 88923790
نمابر: 88923778
پست الكترونيكي: arzesh@sanjesh.org
نشاني: تهران- خيابان كريم خان زند-بين خيابان استاد نجات اللهي
و خيابان سپهبد قرني- پلاك 204- سازمان سنجش آموزش كشور
طبقه 5- مركز تحقيقات، ارزشيابي، اعتبارسنجي و تضمين كيفيت آموزش عالي