خانه بانک اطلاعات بانک اطلاعات - گزارش ها

گزارش های علمی - فنی

- گزارش‌های علمی - فنی
تاریخ درج : 1397/10/23    تاریخ بروز رسانی :1397/10/26    تعداد بازدید:551

ردیف

عنوان گزارش

مجری

واحد متولی

تاریخ

1

س‍ی‍س‍ت‍م‌ م‍س‍ت‍ن‍دس‍ازی‌ آزم‍ون‌ ت‍ح‍ص‍ی‍لات‌ ت‍ک‍م‍ی‍ل‍ی‌ (م‍رح‍ل‍ه‌ ث‍ب‍ت‌ ن‍ام‌)

گروه کنترل و بهینه سازی

دفتر خدمات ماشینی

1380

2

بررسی روش‌های رتبه‌بندی: (1) روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP)

گروه ارزشیابی آموزشی

مرکز مطالعات، تحقیقات و ارزشیابی آموزشی،

1381

3

آموزش عالی در چین و چارچوب رتبه‌بندی در دانشگاه‌های چین

گروه ارزشیابی آموزشی

مرکز مطالعات، تحقیقات و ارزشیابی آموزشی،

1381

4

رتبه‌بندی دانشگاه‌های سوییس (Swiss up)

گروه ارزشیابی آموزشی

مرکز مطالعات، تحقیقات و ارزشیابی آموزشی،

1381

5

نگاهی به طرح رتبه‌بندی دانشکده‌های علوم پزشکی ایران

گروه ارزشیابی آموزشی

مرکز مطالعات، تحقیقات و ارزشیابی آموزشی،

1381

6

بررسی روش شناسی رتبه بندی U.S.News & World Report دوره‌های کارشناسی کالج‌ها و دانشگاه‌ها

گروه ارزشیابی آموزشی

مرکز مطالعات، تحقیقات و ارزشیابی آموزشی،

1381

7

گزارش علمی روش‌های آماری رتبه‌بندی

گروه ارزشیابی آموزشی

مرکز مطالعات، تحقیقات و ارزشیابی آموزشی،

1381

8

بررسی وضعیت پذیرش در کنکور سراسری سال‌های 74 الی 81 به تفکیک جنسیت

گروه تجزیه و تحلیل آمار

حوزه معاونت فنی و آماری، دفتر بررسی‌های فنی و آماری،

1382

9

چکیده مطالعه تطبیقی پذیرش دانشجو در کشورهای چین و ژاپن و طرح جدید آزمون سراسری

معاونت فنی و آماری

معاونت فنی و آماری

1381

10

آموزش عالی در کانادا و چارچوب رتبه‌بندی در دانشگاه‌های کانادا

گروه ارزشیابی آموزشی

مرکز مطالعات، تحقیقات و ارزشیابی آموزشی،

1381

11

فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP)

گروه ارزشیابی آموزشی

مرکز مطالعات، تحقیقات و ارزشیابی آموزشی

1381

12

مقالات چاپ شده به وسیله کارشناسان گروه مطالعات اجتماعی در مجلات علمی – پژوهشی و سمینارها (1388-1381)

مرکز مطالعات، تحقیقات و ارزشیابی آموزشی

مرکز مطالعات، تحقیقات و ارزشیابی آموزشی

1388

13

بررسی وضعیت مهاجرت در آزمون سراسری سال 1382

گروه تجزیه و تحلیل آمار

حوزه معاونت فنی و آماری، دفتر بررسی های فنی و آماری

1382

14

گزارش پژوهشی طراحی و تهیه نرم افزار ارزیابی درونی

گروه ارزشیابی آموزشی

مرکز مطالعات، تحقیقات و ارزشیابی آموزشی،

1382

15

بررسی و تحلیل "سند راهبردی نظام توسعه علمی کشور"

گروه ارزشیابی آموزشی

مرکز مطالعات، تحقیقات و ارزشیابی آموزشی،

1382

16

بررسی مهمترین عوامل مؤثر بر انتخاب رشته و منابع کسب اطلاع از آن در داوطلبان ورود به دانشگاه‌های شهر تهران در سال 82-81

گروه مطالعات اجتماعی

مرکز مطالعات، تحقیقات و ارزشیابی آموزشی

1382

17

بررسی وضعیت پذیرش در کنکور سراسری سال‌های 74 الی 81 به تفکیک جنسیت

گروه تجزیه و تحلیل آمار

حوزه معاونت فنی و آماری، دفتر بررسی‌های فنی و آماری،

1382

18

آشنایی با فعالیت‌های مرکز اجرای آزمون‌ها

مرکز مطالعات، تحقیقات و ارزشیابی آموزشی

مرکز مطالعات، تحقیقات و ارزشیابی آموزشی

1382

19

پیش درآمدی بر طرح پژوهشی: بررسی و تحلیل وضعیت دانشگاه‌های کشور

گروه ارزشیابی آموزشی

مرکز مطالعات، تحقیقات و ارزشیابی آموزشی

1382

20

طراحی و پیاده‌سازی نرم افزار آموزشی و اطلاع‌رسانی "سامان رشته" به منظور آموزش و ارائه اطلاعات لازم به داوطلبان کنکور سراسری، مشاوران، والدین، دانش آموزان متوسطه و کارشناسان مسایل آموزشی

گروه ارزشیابی آموزشی

مرکز مطالعات، تحقیقات و ارزشیابی آموزشی،

1382

21

نگاهی به استانداردهای ارزشیابی مرکز ارزشیابی آموزشی دانشگاه میشیگان غربی

گروه ارزشیابی آموزشی

مرکز مطالعات، تحقیقات و ارزشیابی آموزشی

1383

22

جهت‌گیری‌های اخیر در آموزش عالی، اعتبارسنجی در نظام آموزش عالی مجارستان: یک مطالعه موردی برای تطبیق بین‌المللی

دبیرخانه ارزیابی درونی

مرکز مطالعات، تحقیقات و ارزشیابی آموزشی

1383

23

گزارش فعالیت‌های انجام شده در راستای اجرای طرح توسعه کارآفرینی در دانشگاه‌ها (کاراد) فروردین ماه 1383

دبیرخانه طرح توسعه کارآفرینی در دانشگاه‌ها (کاراد)

مرکز مطالعات، تحقیقات و ارزشیابی آموزشی، گروه ارزشیابی آموزشی

1383

24

چارچوب مقدماتی تهیه طرح جامع راهنمایی و هدایت صحیح استعدادها به سمت اولویت نیازهای کشور

معاونت فنی و آماری

سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور

1383

25

مجموعه گزارش‌های مربوط به آزمون‌های جامع دانش آموختگان: آرمون‌های GRE: مفاهیم تاریخچه، ساختار، نمره‌گذاری سازمان‌های مجری و سازنده اولیه آزمون و آزمون‌های MFTA

گروه ارزشیابی آموزشی

مرکز مطالعات، تحقیقات و ارزشیابی آموزشی،

1383

26

بررسی عوامل مؤثر بر انتخاب رشته، در داوطلبان مجاز به انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1384-1383 شهر تهران

گروه مطالعات اجتماعی

مرکز مطالعات، تحقیقات و ارزشیابی آموزشی،

1384

27

گزارش نهایی طرح پژوهشی بررسی و مقایسه موفقیت تحصیلی دانشجویان که از توالی رشته در دوره کارشناسی ارشد برخوردارند با دانشجویانی که فاقد توالی رشته اند

گروه ارزشیابی آموزشی

دانشگاه شهید بهشتی، معاونت پژوهشی

1383

28

بررسی و سنجش رضایتمندی داوطلبان مقیم شهر تهران از جلسه آزمون سراسری سال 1383

گروه مطالعات اجتماعی

مرکز مطالعات، تحقیقات و ارزشیابی آموزشی

1384

29

بررسی نقش مدارس دولتی و غیرانتفاعی در توفیق داوطلبان کنکور اردیبهشت 1384 شهرهای تهران و کرج

گروه مطالعات اجتماعی

مرکز مطالعات، تحقیقات و ارزشیابی آموزشی

1384

30

بررسی رتبه و قشر اجتماعی داوطلبان کنکور سال 84-83 شهر تهران و کرج

گروه مطالعات اجتماعی

مرکز مطالعات، تحقیقات و ارزشیابی آموزشی

1384

31

مقدمه‌ای بر سؤال‌های دو گزاره‌ای و کاربرد آنها در سنجش و اندازه‌گیری آموزشی (Data Sufficiency)

گروه سنجش و اندازه‌گیری

مرکز مطالعات، تحقیقات و ارزشیابی آموزشی،

1384

32

طراحی و پیاده‌سازی نرم افزار آموزشی و اطلاع‌رسانی "سامان رشته نسخه سال 1384" گزارش طرح پژوهشی

مرکز مطالعات، تحقیقات و ارزشیابی آموزشی

مرکز مطالعات، تحقیقات و ارزشیابی آموزشی

1384

33

آشنایی با تجربیات جهانی در آزمون­های ورودی دانشگاه­ها و مقایسه با آزمون سراسری ایران، دفتر اول: آزمون­های ورود به دانشگاه در کشور آمریکا

گروه مطالعات اجتماعی

مرکز مطالعات، تحقیقات و ارزشیابی آموزشی

1384

34

نظرسنجی از آیین نامه جدید آزمون تحصیلات تکمیلی (آ.ت.ت) از اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های کشور

گروه مطالعات اجتماعی

مرکز مطالعات، تحقیقات و ارزشیابی آموزشی

1384

35

نظرسنجی از آیین‌نامه جدید آزمون تحصیلات تکمیلی (آ.ت.ت) از دانشجویان سال چهارم دانشگاه‌های کشور

گروه مطالعات اجتماعی

مرکز مطالعات، تحقیقات و ارزشیابی آموزشی

1384

36

مطالعه تطبیقی نظام و روش‌های مشاوره و هدایت استعدادها به رشته‌های کشاورزی در چند کشور منتخب: گزارش طرح تحقیقاتی

گروه ارزشیابی آموزشی

دانشگاه شیراز، دانشکده کشاورزی، بخش ترویج و آموزش کشاورزی، معاونت فنی و آماری، دبیرخانه طرح هدایت استعدادها به سمت اولویت نیازهای کشور

1384

37

دوره آموزشی ارزیابی درونی: فرایند انجام ارزیابی، اول تا سوم آذرماه 1385

گروه ارزشیابی آموزشی

مرکز مطالعات، تحقیقات و ارزشیابی آموزشی

1385

38

شناسایی منابع ایجاد فشار روانی (استرس زا) در بین داوطلبان آزمون سراسری مقیم شهر تهران

گروه مطالعات اجتماعی

مرکز مطالعات، تحقیقات و ارزشیابی آموزشی

1385

39

نظرسنجی از داوطلبان کنکور سراسری راجع به کتاب­های کمک آموزشی منتشره سازمان سنجش آموزش کشور

گروه مطالعات اجتماعی

مرکز مطالعات، تحقیقات و ارزشیابی آموزشی

1385

40

بررسی سرمایه اجتماعی با تاکید بر شبکه­های روابط اعضاء مرکز تحقیقات سازمان سنجش آموزش شکور

گروه مطالعات اجتماعی

مرکز مطالعات، تحقیقات و ارزشیابی آموزشی

1385

41

بررسی مشکلات داوطلبان در انتخاب رشته سال 1385

گروه مطالعات اجتماعی

مرکز مطالعات، تحقیقات و ارزشیابی آموزشی

1385

42

گزارش طرح بررسی مشکلات معلولین شهر تهران در آزمون سراسری سال 1385

گروه مطالعات اجتماعی

مرکز مطالعات، تحقیقات و ارزشیابی آموزشی

1385

43

گزارش اولین دوره تخصصی آموزشی ارزابی درونی کیفیت در آموزش عالی

دبیرخانه ارزیابی درونی

مرکز مطالعات، تحقیقات و ارزشیابی آموزشی، گروه ارزشیابی آموزشی

1386

44

نظرسنجی از نمایندگان تام الاختیار و دستیاران اول حوزه­های برگزاری آزمون سراسری درباره طرح شخصی سازی

گروه مطالعات اجتماعی

مرکز مطالعات، تحقیقات و ارزشیابی آموزشی

1387

45

بررسی و مقایسه نظرات داوطلبان آزمون‌های سراسری سال 1387 به منظور استخراج نیازهای انتخاب رشته داوطلبان

مرکز مطالعات، تحقیقات و ارزشیابی آموزشی

مرکز مطالعات، تحقیقات و ارزشیابی آموزشی

1387

46

طرح بررسی پیامدهای بومی گزینی دانشجو در سال 1387

گروه مطالعات اجتماعی

مرکز مطالعات، تحقیقات و ارزشیابی آموزشی

1388

47

نظرسنجی از داوطلبان برتر درباره آزمون سراسری سال 1387

گروه مطالعات اجتماعی

مرکز مطالعات، تحقیقات و ارزشیابی آموزشی

1388

48

نظرسنجی از مسئولان توزیع کارت و آزمون­‌ها و پاسخنامه‌­ها در آزمون سراسری 1387

گروه مطالعات اجتماعی

مرکز مطالعات، تحقیقات و ارزشیابی آموزشی

1388

49

بررسی ملاک­های موثر و مورد توجه معلولان در انتخاب رشته آزمون سراسری سال 1388

گروه مطالعات اجتماعی

مرکز مطالعات، تحقیقات و ارزشیابی آموزشی

1388

50

گزارش نظرسنجی از کارکنان سازمان سنجش (مستقر در تهران) درباره انتقال سازمان سنجش

گروه مطالعات اجتماعی

مرکز مطالعات، تحقیقات و ارزشیابی آموزشی

1389

51

ارزیابی واحد پاسخگویی روابط عمومی سازمان سنجش و آموزش کشور

گروه مطالعات اجتماعی

معاونت تحقیقات، آزمون و ارزشیابی آموزشی

1390

52

گزارش ارزیابی از واحد پاسخگویی روابط عمومی سازمان سنجحش آموزش کشور

گروه مطالعات اجتماعی

معاونت تحقیقات، آزمون و ارزشیابی آموزشی

1390

53

مقدمه ای بر بررسی وضعیت قرنطینه­‌های سازمان سنجش به منظور ارتقاء کیفیت

گروه مطالعات اجتماعی

مرکز تحقیقات، ارزشیابی، اعتبارسنجی و تضمین کیفیت آموزش عالی،

1391

54

بررسی ملاک­‌های انتخاب داوران آزمون­های عملی رشته­ های هنر در سازمان سنجش کشور

گروه مطالعات اجتماعی

مرکز تحقیقات، ارزشیابی، اعتبارسنجی و تضمین کیفیت آموزش عالی،

1391

55

سنجش اطلاعات مورد نیاز داوطلبان مقیم شهر تهران برای شرکت در آزمون سراسری از دیدگاه مشاوران مدارس در سال تحصیلی 93-1392

گروه مطالعات اجتماعی

مرکز تحقیقات، ارزشیابی، اعتبارسنجی و تضمین کیفیت آموزش عالی،

1392-1394

56

مجموعه قوانین، مصوبات، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مستندات (مرتبط با مأموریت های سازمان سنجش آموزش کشور)

گروه ارزشیابی آموزشی

مرکز تحقیقات، ارزشیابی، اعتبارسنجی و تضمین کیفیت آموزش عالی،

1391

57

اقدامات پیشنهادی (طرح اقدام)، بر اساس تحلیل نتایج پژوهشی: "سنجش اطلاعات مورد نیاز داوطلبان مقیم شهر تهران برای شرکت در آزمون سراسری از دیدگاه مشاوران مدارس: طرح اقدام (action plan)

گروه مطالعات اجتماعی

مرکز تحقیقات، ارزشیابی، اعتبارسنجی و تضمین کیفیت آموزش عالی،

1394

58

نظرسنجی از مشاوران منتخب استان­‌های کشور درباره دفترچه­‌های راهنمای عملی ثبت نام آزمون سراسری 

گروه مطالعات اجتماعی

مرکز تحقیقات، ارزشیابی، اعتبارسنجی و تضمین کیفیت آموزش عالی،

1395

59

گزارش نشست تخصصی ارزیابی درونی دانشگاه الزهرا

دبیرخانه ارزیابی درونی

مرکز تحقیقات، ارزشیابی، اعتبارسنجی و تضمین کیفیت آموزش عالی، گروه ارزشیابی آموزشی

1395

60

شناسایی سازمان‌های همتا با سازمان سنجش آموزش مشور در حوزه مأموریت سنجش علمی مورد مطالعه: مؤسسه خدمات سنجش آموزشی (ETS)

گروه سنجش و اندازه‌گیری

مرکز تحقیقات، ارزشیابی، اعتبارسنجی و تضمین کیفیت آموزش عالی،

1395

61

برنامه سال 1396 مرکز تحقیقات، ارزشیابی، اعتبارسنجی و تضمین کیفیت آموزش عالی

گروه ارزشیابی آموزشی

مرکز تحقیقات، ارزشیابی، اعتبارسنجی و تضمین کیفیت آموزش عالی

1396

62

برنامه سال 1396 سازمان سنجش آموزش کشور

گروه ارزشیابی آموزشی

مرکز تحقیقات، ارزشیابی، اعتبارسنجی و تضمین کیفیت آموزش عالی

1396

63

شناسایی سازمان‌های همتا با سازمان سنجش آموزش کشور در حوزه مأموریت سنجش علمی مورد مطالعه: مؤسسه مرکزی آزمون‌سازی هلند (CITO)

گروه سنجش و اندازه‌گیری

مرکز تحقیقات، ارزشیابی، اعتبارسنجی و تضمین کیفیت آموزش عالی،

1396

64

راهنمای کاربردی نگارش نامه‌های اداری و گزارش‌ها در سازمان سنجش آموزش کشور

گروه ارزشیابی آموزشی

مرکز تحقیقات، ارزشیابی، اعتبارسنجی و تضمین کیفیت آموزش عالی

1397

* برای دسترسی به گزارش ها به کتابخانه سازمان سنجش آموزش کشور مراجعه کنید.

۶۱۸۹۶۲
تعداد بازدید کل :
۲۲
تعداد افراد آنلاین :
۱۳۹۸/۰۶/۲۸ - ۰۴:۳۸:۱۲
تاریخ :
تلفن: 88923790
نمابر: 88923778
پست الكترونيكي: arzesh@sanjesh.org
نشاني: تهران- خيابان كريم خان زند-بين خيابان استاد نجات اللهي
و خيابان سپهبد قرني- پلاك 204- سازمان سنجش آموزش كشور
طبقه 5- مركز تحقيقات، ارزشيابي، اعتبارسنجي و تضمين كيفيت آموزش عالي