تاریخ جلسات برگزار شده در سال 1397

ردیف

تاریخ

روز

1

1397/08/02

چهارشنبه

2

1397/09/21

چهارشنبه

3

1397/10/26

چهارشنبه

4

1397/12/22

چهارشنبه

۸۶۷۹۶۸
تعداد بازدید کل :
۹
تعداد افراد آنلاین :
۱۳۹۸/۱۲/۰۷ - ۰۳:۵۱:۲۳
تاریخ :
تلفن: 88923790
نمابر: 88923778
پست الكترونيكي: arzesh@sanjesh.org
نشاني: تهران- خيابان كريم خان زند-بين خيابان استاد نجات اللهي
و خيابان سپهبد قرني- پلاك 204- سازمان سنجش آموزش كشور
طبقه 5- مركز تحقيقات، ارزشيابي، اعتبارسنجي و تضمين كيفيت آموزش عالي