خانه انتشارات مرکز - معرفی کتاب

ارزشيابي و اعتبارسنجي علمي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي (در برنامه سوم توسعه 83-1379)

ارزشيابي و اعتبارسنجي علمي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي (در برنامه سوم توسعه 83-1379)
تاریخ درج : 1395/12/04    تاریخ بروز رسانی :    تعداد بازدید:142

ناشر: مركز انتشارات سازمان سنجش آموزش كشور

تهيه و تدوين: دبيرخانه ارزيابي دروني- گروه پژوهشي ارزشيابي آموزشي

تعداد صفحات:124

سال انتشار: 1386

نوبت چاپ: اول

۲۵۵۰۲۳
تعداد بازدید کل :
۹
تعداد افراد online :