خانه دانشگاه‌ ها و مؤسسات آموزش عالی معرفی-مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی

مؤسسه آموزش عالی غیرانتفاعی استان خراسان رضوی

-مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی-غیردولتی
تاریخ درج : 1397/08/01    تاریخ بروز رسانی :1397/11/01    تعداد بازدید:613

دانشگاه/ مؤسسه آموزش عالی غیرانتفاعی

آدرس سایت

تلفن تماس

مؤسسه آموزش عالی خراسان

http://www.khorasan.ac.ir/

05135028601

مؤسسه آموزش عالی خردگرایان مطهر

http://www.motahar.ac.ir/

05138842227

مؤسسه آموزش عالی سلمان

http://www.salman.ac.ir/

05138650370

مؤسسه آموزش عالی سناباد گلبهار

http://www.sanabad.ac.ir/

05138326415

مؤسسه آموزش عالی شاندیز مشهد

http://www.shandiz.ac.ir/default.aspx

05131509

مؤسسه آموزش عالی عطار

http://www.attar.ac.ir/

05138830118

مؤسسه آموزش عالی فردوس

http://www.ferdowsmashhad.ac.ir/

05137291114

مؤسسه آموزش عالی کاویان

http://www.kavian.ac.ir/

05138816393

مؤسسه آموزش عالی وحدت

http://vahdat.ac.ir/

05152529257

مؤسسه آموزش عالی بینالود مشهد

http://www.binaloud.ac.ir/

05134230561

مؤسسه آموزش عالی سبحان

http://sobhan.ac.ir/fa/

05143348050

دانشگاه بین المللی امام رضا

http://www.imamreza.ac.ir/

05138041

دانشگاه علوم اسلامی رضوی

https://razaviac.aqr.ir/Portal/Home/Default.aspx

05132218990

دانشگاه خیام

https://www.khayyam.ac.ir/

05135156

دانشگاه صنعتی سجاد

https://www.sadjad.ac.ir/

05136029000

مؤسسه آموزش عالی آرمان رضوی

http://www.armanrazavi-ihe.ac.ir/

05136628300

مؤسسه آموزش عالی ابن یمین

http://www.ebne-yamin.ac.ir/

05144242241

مؤسسه آموزش عالی فنی و مهندسی اترک قوچان

http://atrak.ac.ir/

05147231739

مؤسسه آموزش عالی اسرار

http://89.165.118.117/index.php?lang=fa

05138661770

مؤسسه آموزش عالی  اقبال لاهوری

https://www.eqbal.ac.ir/fa/

05138210077

مؤسسه آموزش عالی بهار

http://baharihe.ac.ir/

05138842115

مؤسسه آموزش عالی بیهق

http://www.beyhagh.ac.ir/

05144668870

مؤسسه آموزش عالی پارس رضوی

http://parsrazavi.ac.ir/

05157229115

مؤسسه آموزش عالی تابران

http://www.tabaran.ac.ir/

05138682227

مؤسسه آموزش عالی توس

http://www.toos.ac.ir/index

05136063044

مؤسسه آموزش عالی ثامن

http://samen.ac.ir/

05143347072

مؤسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی کاشمر

http://www.jdk.ac.ir/

05155250800

مؤسسه آموزش عالی حکمت رضوی

http://hri.ac.ir/

05136238658

مؤسسه آموزش عالی حکیم طوس

http://www.hakimtoos.ac.ir/

05138402799

مؤسسه آموزش عالی حکیم نظامی قوچان

http://hnq.ac.ir/

05147211775

مؤسسه آموزش عالی خاوران

http://www.khi.ac.ir/

05135230690

۸۶۹۶۴۲
تعداد بازدید کل :
۲
تعداد افراد آنلاین :
۱۳۹۸/۱۲/۰۸ - ۰۸:۲۵:۵۱
تاریخ :
تلفن: 88923790
نمابر: 88923778
پست الكترونيكي: arzesh@sanjesh.org
نشاني: تهران- خيابان كريم خان زند-بين خيابان استاد نجات اللهي
و خيابان سپهبد قرني- پلاك 204- سازمان سنجش آموزش كشور
طبقه 5- مركز تحقيقات، ارزشيابي، اعتبارسنجي و تضمين كيفيت آموزش عالي