خانه سنجش و اندازه گیری سنجش و اندازه گیری - معرفی اعضاء

دکتر نگار شریفی یگانه

-
تاریخ درج : 1394/08/26    تاریخ بروز رسانی :1396/03/28    تعداد بازدید:246

نام نام‌خانوادگی: نگار شریفی یگانه

محل خدمت:

پست سازمانی: کارشناس سنجش و اندازه‌گیری آموزشی

رشته شغلی: آموزشی و فرهنگی

رشته تحصیلی: سنجش و اندازه‌گیری

مدرک تحصیلی: دکتری

آدرس ایمیل/ وب­سایت:

 

حوزه تخصصی فعالیت:

نظریه‌های روا‌نسنجی، مسائل مربوط به آزمون‌سازی،‌ تحلیل شرایط و کیفیت آزمون‌ها، شیوه‌های بهینه گزینش دانشجو، آزمون‌های شغلی و استخدامی، 

حوزه فعالیت های پژوهشی/آموزشی:

نظریه سؤال–پاسخ، کارکرد افتراقی سؤال، آزمون‌های انطباقی کامپیوتری

۲۲۴۷۳۶
تعداد بازدید کل :
۶
تعداد افراد online :