خانه دانشگاه‌ ها و مؤسسات آموزش عالی معرفی-دانشگاه پیام نور

دانشگاه پیام نور

-مراکز دانشگاه پیام نور استان اصفهان
تاریخ درج : 1397/07/01    تاریخ بروز رسانی :1397/10/26    تعداد بازدید:1012

عنوان مرکز

آدرس سایت

تلفن تماس

مرکز پیام نور آران و بیدگل

http://pnuab.ac.ir

03154752657

مرکز پیام نور اردستان

http://ardestan.isfahan.pnu.ac.ir/Portal/Home

03154230481

مرکز پیام نور اصفهان

http://es.isfahan.pnu.ac.ir/Portal/Home

03133521804

مرکز پیام نور تیران

http://tiran.isfahan.pnu.ac.ir/Portal/Home

03142225593

مرکز پیام نور خوانسار

http://khansar.isfahan.pnu.ac.ir/Portal/Home

03157770072

مرکز پیام نور دولت‌آباد

http://dltd.isfahan.pnu.ac.ir/Portal/Home

03145828001

مرکز پیام نور زرین‌شهر

http://zsh.isfahan.pnu.ac.ir/Portal/Home

03152233991

مرکز پیام نور سمیرم

http://semirom.isfahan.pnu.ac.ir/Portal/Home

---

مرکز پیام نور شاهین‌شهر

http://shsh.isfahan.pnu.ac.ir/Portal/Home

03145200810

مرکز پیام نور شهرضا

http://shrz.isfahan.pnu.ac.ir/Portal/Home

03153236565

مرکز پیام نور فریدون‌شهر

http://frdsh.isfahan.pnu.ac.ir/Portal/Home

03157592097

مرکز پیام نور کاشان

http://kashan.isfahan.pnu.ac.ir

03155425252

مرکز پیام نور کوهپایه

http://kpy.isfahan.pnu.ac.ir/Portal/Home

03146423002

مرکز پیام‌نور گلپایگان

http://gpyg.isfahan.pnu.ac.ir/Portal/Home

03157240072

مرکز پیام‌نور نایین

http://naein.isfahan.pnu.ac.ir/Portal/Home

---

مرکز پیام‌نور نجف‌آباد

http://njfb.isfahan.pnu.ac.ir/Portal/Home

03142726913

مرکز پیام‌نور نطنز

http://natanz.isfahan.pnu.ac.ir

03154211660

مرکز پیام‌نور وزوان

http://vazvan.isfahan.pnu.ac.ir/Portal/Home

03145422627

مرکز پیام‌نور باغ ‌بهادران

http://bagh.isfahan.pnu.ac.ir/Portal/Home

03152505096

مرکز پیام‌نور برزک

http://barzok.isfahan.pnu.ac.ir/Portal/Home

03155673271

مرکز پیام‌نور بوئین و میاندشت

http://bmu.isfahan.pnu.ac.ir/Portal/Home

03157524373

مرکز پیام‌نور بهارستان

http://bhr.isfahan.pnu.ac.ir/Portal/Home

03136842060

مرکز پیام‌نور پیربکران

http://pir.isfahan.pnu.ac.ir/Portal/Home

03137214251

مرکز پیام‌نور جرقویه علیا

http://jgho.isfahan.pnu.ac.ir/Portal/Home

---

مرکز پیام‌نور چادگان

http://chdg.isfahan.pnu.ac.ir/Portal/Home

03157724992

مرکز پیام‌نور خمینی‌شهر

http://km.isfahan.pnu.ac.ir

03133596500

مرکز پیام‌نور خور

http://khoor.isfshsn.pnu.ac.ir

---

مرکز پیام‌نور خوراسگان

khrg.pnu.ac.ir

03135328131

مرکز پیام‌نور داران

http://daran.isfahan.pnu.ac.ir/Portal/Home

03157228801

مرکز پیام‌نور دهاقان

http://dhgh.isfahan.pnu.ac.ir/Portal/Home

03153336900

مرکز پیام‌نور دهق

http://dehagh.isfahan.pnu.ac.ir/Portal/Home

03142274800

مرکز پیام‌نور زاینده‌رود

http://zdr.isfahan.pnu.ac.ir/Portal/Home

03152666660

مرکز پیام‌نور زواره

http://zavareh.isfahan.pnu.ac.ir/Portal/Home

03154375271

مرکز پیام‌نور علویجه

alvj.isfpnu.ac.ir

03142414911

مرکز پیام‌نور فلاورجان

http://flvj.isfahan.pnu.ac.ir

03137430718

مرکز پیام‌نور فولادشهر

http://flsh.isfahan.pnu.ac.ir/Portal/Home

03152639990

مرکز پیام‌نور قمصر

http://qamsar.isfahan.pnu.ac.ir/Portal/Home

03155644015

مرکز پیام‌نور قهدریجان

http://ghdrj.isfahan.pnu.ac.ir/Portal/Home

---

مرکز پیام‌نور گز

http://gaz.isfahan.pnu.ac.ir/Portal/Home

03145710690

مرکز پیام‌نور مبارکه

http://mbrk.isfahan.pnu.ac.ir/Portal/Home

03152673380

مرکز پیام‌نور نوش‌آباد

http://nshb.isfahan.pnu.ac.ir/Portal/Home

03154825353

مرکز پیام‌نور ورزنه

http://vrz.isfahan.pnu.ac.ir/Portal/Home

03146481001

مرکز پیام‌نور هرند

Http://harand-pnu.ac.ir

03146404590

۸۶۹۶۴۱
تعداد بازدید کل :
۳
تعداد افراد آنلاین :
۱۳۹۸/۱۲/۰۸ - ۰۸:۲۲:۵۱
تاریخ :
تلفن: 88923790
نمابر: 88923778
پست الكترونيكي: arzesh@sanjesh.org
نشاني: تهران- خيابان كريم خان زند-بين خيابان استاد نجات اللهي
و خيابان سپهبد قرني- پلاك 204- سازمان سنجش آموزش كشور
طبقه 5- مركز تحقيقات، ارزشيابي، اعتبارسنجي و تضمين كيفيت آموزش عالي